หมายเลข ID หัวข้อ : 00181718 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017พิมพ์

ประกาศสำหรับท่านเจ้าของเครื่องโซนี่: ยุติการให้บริการของ YouTube ที่มีผลกระทบใน BRAVIA TV ของปี 2555

  2016-10-27

  เรียน ท่านลูกค้าโซนี่,

  ตามที่ได้มีการยืนยันว่า แอพพลิเคชั่น New YouTube on TV ใน BRAVIA TV ของปี 2555 บางรุ่นดังแสดงไว้ด้านล่างจะมีอาการ จอดำและหยุดค้าง, หรือมี ข้อความแสดงความผิดพลาด แสดงออกมาและวิดีโอหยุดการเล่นลงไป.
  อาการนี้ไม่ได้มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของทีวี.

  อย่างไรก็ตาม, เนื่องจาก มีปัญหาเหล่านี้ทางบริษัทฯ ได้ตัดสินใจที่จะลบไอคอน YouTube ใน BRAVIA TV รุ่นที่ได้รับผลกระทบของปี 2555 หลังจากวันที่ 30 กันยายน 2559. ฟังก์ชั่น New YouTube on TV จะไม่มีให้ใช้งานได้อีกต่อไปใน BRAVIA TV ของปี 2555 ที่ได้รับผลกระทบหลังวันที่ 30 กันยายน 2559.

  ขอขอบคุณและขออภัยในความไม่สะดวกใด ๆ ที่เกิดขึ้น.

  กรุณาคลิก ที่นี่ เพื่อดูรายการรุ่นเครื่องที่ได้รับผลกระทบ.