หมายเลข ID หัวข้อ : 00232437 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/01/2024พิมพ์

ตำแหน่งของปุ่มเปิดปิด (Power) ของทีวี BRAVIA (ตั้งแต่รุ่นปี 2561)

  หาตำแหน่งของปุ่มปิดเปิด (Power) ปุ่มเปิดปิด (Power) ตามรุ่นเครื่องของท่าน

  สำหรับตำแหน่งของปุ่มปิดเปิด (Power) ของทีวี BRAVIA รุ่นปี 2557 ถึง 2560 กรุณาตรวจเช็คได้ที่นี่

  เครื่องรุ่นปี 2566

  XR-55A95L / XR-65A95L / XR-77A95L / XRM-55A95L / XRM-65A95L / XRM-77A95L

  XR-55A80L / XR-65A80L / XRM-55A80L / XRM-65A80L

  XR-65X95L / XR-75X95L / XR-85X95L / XRM-65X95L / XRM-75X95L / XRM-85X95L

  XR-55X90L / XR-65X90L / XR-75X90L / XR-85X90L / XRM-55X90L / XRM-65X90L / XRM-75X90L / XRM-85X90L

  KD-55X85L / KD-65X85L / KD-75X85L / KM-55X85L / KM-65X85L / KM-75X85L

  KD-43X80L / KD-50X80L / KD-55X80L / KD-65X80L / KD-75X80L / KD-85X80L / KM-43X80L / KM-50X80L / KM-55X80L / KM-65X80L / KM-75X80L / KM-85X80L

  KD-43X64L / KD-50X64L / KD-43X70L / KD-50X70L / KD-43X75L / KD-50X75L

  KD-32W830L

  เครื่องรุ่นปี 2565:

  XR-55A95K / XR-65A95K / XRM-55A95K / XRM-65A95K

  XR-42A90K / XR-48A90K / XRM-48A90K

  XR-55A80K / XR-65A80K / XR-77A80K / XRM-55A80K / XRM-65A80K / XRM-77A80K

  XR-65X95K / XR-75X95K / XR-85X95K / XRM-65X95K / XRM-75X95K / XRM-85X95K

  XR-55X90K / XR-65X90K / XR-75X90K / XR-85X90K / XRM-55X90K / XRM-65X90K / XRM-75X90K / XRM-85X90K

  KD-43X85K / KD-50X85K / KD-55X85K / KD-65X85K / KD-75X85K / KD-85X85K / KM-43X85K / KM-50X85K / KM-55X85K / KM-65X85K / KM-75X85K / KM-85X85K

  KD-43X80K / KD-50X80K / KD-55X80K / KD-65X80K / KD-75X80K / KD-85X80K / KM-43X80K / KM-50X80K / KM-55X80K / KM-65X80K / KM-75X80K

  KD-43X74K / KD-50X74K / KD-55X74K / KD-65X74K / KD-43X75K / KD-50X75K / KD-55X75K / KD-65X75K

  KD-32W820K / KD-32W830K / KD-43W870K / KD-43W880K

  เครื่องรุ่นปี 2564:

  KD-50X75 / KD-50X75A / KD-50X74 / KD-43X75 / KD-43X75A / KD-43X74 / KD-43X73

  KD-75X80J / KD-65X80J / KD-55X80J / KD-50X80J / KD-43X80J / KD-85X85J / KD-85X85BJ / KD-75X85J / KD-65X85J / KD-55X85J / KD-50X85J / KD-43X85J

  XR-75X90J / XR-65X90J / XR-55X90J / XR-50X90J

  XR-85X95J / XR-75X95J / XR-65X95J

  XR-77A80J / XR-65A80J / XR-55A80J

  XR-83A9xJ / XR-65A9xJ / XR-55A9xJ

  XR-85Z9J / XR-75Z9J

  เครื่องรุ่นปี2563 :

  KD-43X80xxH / KD-49X80xxH

  KD-55X80xxH / KD-65X80xxH / KD-75X80xxH / KD-85X80xxH

  KD-43X85xxH / KD-49X85xxH

  KD-55X90xxH / KD-65X90xxH / KD-75X9000H / KD-85X9000H

  KD-49X9500H

  KD-55X9500H / KD-65X9500H / KD-65X9500H

  KD-55A8H / KD-65A8H

  KD-75Z8H / KD-85Z8H

  เครื่องรุ่นปี 2562 :

  KDL- 43W660G / KDL- 50W660G

  KD-43X7000G / KD-49X7000G / KD-55X7000G

  KD-65X7000G

  KDL-43W800G / KDL-49W800G

  KD-43X8000G / KD-49X8000G / KD-55X8000G

  KD-65X8000G / KD-75X8000G

  KD-43X8500G / KD-49X8500G

  KD-55X8500G / KD-65X8500G / KD-75X8500G

  KD-55A8G / KD-65A8G

  KD-55A9G / KD-65A9G / KD-77A9G

  เครื่องรุ่นปี 2561:

  KDL-43W660F / KDL-50W660F

  KDL-43W800F / KDL-49W800F

  KD-43X7000F / KD-49X7000F / KD-55X7000F / KD-65X7000F

  KD-43X7500F / KD-49X7500F / KD-55X7500F / KD-65X7500F

  KD-49X8500F

  KD-55X8500F / KD-65X8500F / KD-75X8500F

  KD-55X9000F / KD-65X9000F / KD-85X9000F

  KD-55A8F / KD-65A8F

  KD-55A9F / KD-65A9F