หมายเลข ID หัวข้อ : 00223506 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2019พิมพ์

การยุติบริการ Track ID, Music Search และ Video Search ใน Sony BRAVIA TV ของรุ่นปี 2554 และ 2555

  เรียนลูกค้าโซนี่ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

   

  ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริการ Track ID, Music Search และ Video Search จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปใน Sony BRAVIA TV ของรุ่นปี 2554 และ 2555

  เราขอขอบคุณท่านที่เข้าใจ และขออภัยในความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้น

   

  กรุณาคลิก ที่นี่ สำหรับดูรายการของรุ่นเครื่องที่ได้รับผลกระทบ