หมายเลข ID หัวข้อ : 00141495 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/08/2016พิมพ์

สำหรับทีวีรุ่นปี 2558/2557/2556

   

  รุ่นปี 2559 รุ่นปี 2558 รุ่นปี 2557 รุ่นปี 2556

  X70xxD ซีรี่ย์*

  X80xxC ซีรี่ย์*

  X85xxB ซีรี่ย์

  X85xxA ซีรี่ย์

  X75xxD ซีรี่ย์*

  X83xxC ซีรี่ย์*

  X9xxxB ซีรี่ย์

  X9xxxA ซีรี่ย์

  X80xxD ซีรี่ย์*

  X85xxC ซีรี่ย์*

     

  X83xxD ซีรี่ย์*

  X90xxC ซีรี่ย์*

     

  X85xxD ซีรี่ย์*

  X91xxC ซีรี่ย์*

     

  X93xxD ซีรี่ย์*

  X93xxC ซีรี่ย์*

     

  X94xxD ซีรี่ย์*

  X94xxC ซีรี่ย์*

   

   

  X9350D ซีรี่ย์*

  S85xxC ซีรี่ย์*

   

   

  S80xxD ซีรี่ย์*

     

   

  S85xxD ซีรี่ย์*

   

   

   

  Z9D ซีรี่ย์*

   

   

   

  * : รุ่น Android

  x : หมายเลขรุ่น 0 ถึง 9