หมายเลข ID หัวข้อ : 00295225 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/09/2023พิมพ์

ขายึดติดตั้งผนังที่ใช้ด้วยกันได้ และการวัดระยะห่างของรูสำหรับทีวี BRAVIA (รุ่นปี 2566)

  กรุณาดูในผังต่อไปนี้ และตรวจเช็คดูขายึดติดตั้งผนังที่ใช้งานด้วยกันได้สำหรับทีวีของท่าน

  คำเตือน! มีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลได้

  • เพื่อเป็นการป้องกันผลิตภัณฑ์ และเหตุผลด้านความปลอดภัย Sony แนะนำให้ทำการติดตั้งทีวีของท่าน โดยใช้บริการของตัวแทนจำหน่าย หรือคู่สัญญาของ Sony ที่ได้รับอนุญาต
  • ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดตั้งที่ถูกต้อง กรุณาทำตาม คู่มือการใช้งานขายึดติดตั้งผนัง คู่มือการติดตั้งทีวี และคำแนะนำต่อไปนี้

  ถ้าต้องการดูผังการใช้งานด้วยกันได้

  ผังการใช้งานด้วยกันได้

  ถ้าต้องการดูผังการใช้งานด้วยกันได้

  • การวัดระยะห่างของรูของสกรู: ความกว้าง x ความสูง หน่วยเป็น มม.
   หมายเหตุ: แผนผังนี้แสดงด้านหลังของทีวี BRAVIA

   ด้านหลังของทีวี BRAVIA จะมี

   • A: W (ความกว้าง)
   • B: H (ความสูง)
   • C: รูสกรู
   หมายเหตุ:
   • ในบางรุ่นของทีวี BRAVIA การวัดระยะห่างของรูของสกรู (W x H) จะเป็นไปตามมาตรฐาน VESA Mount แต่จำนวนและความลึกของรูสกรูจะไม่ใช้
   • Sony ไม่สามารถรับประกันได้ถึงการใช้ขายึดติดตั้งผนังของบริษัทอื่นในการยึดทีวี BRAVIA ว่าจะทำได้เป็นปกติ
   • สำหรับข้อมูลโดยละเอียดและคำเตือนเกี่ยวกับการติดตั้งผนัง กรุณาดูในคู่มือที่ให้มาพร้อมกับทีวีและขายึดติดตั้งผนัง
  • ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC: ความกว้าง x ความสูง x ความลึก หน่วยเป็น มม.
   ตัวอะแดปเตอร์ AC มีมาให้ในบางรุ่น แผนผังนี้จะแสดง ขนาดที่ใช้งานร่วมกันได้ของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) ใน ผังการใช้งานร่วมกันได้
   ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC: ส่วนที่ยาวที่สุดของตัวอะแดปเตอร์คือ
   • A: W (ความกว้าง)
   • B: H (ความสูง)
   • C: D (ความลึก)
  • เกี่ยวกับความแข็งแรงของฝาผนัง

   ฝาผนังที่จอจะติดตั้งเข้าไปนั้น จะต้องมีความแข็งแรงที่สามารถรับน้ำหนักของจอได้ถึง 4 เท่า (6 เท่าในบางรุ่น) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแข็งแรงที่ต้องการของฝาผนัง กรุณาอ้างอิงกับ รายละเอียดการติดตั้ง (ขายึดติดตั้งผนัง) ในหน้ารุ่นเครื่องทีวีของท่าน
   ถ้าหากฝาผนังมีความแข็งแรงไม่พอ กรุณาเสริมให้เพียงพอ ในการเสริมความแข็งแรงให้กับฝาผนัง กรุณาปรึกษากับตัวแทนจำหน่าย Sony หรือผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาต

  • เกี่ยวกับสกรู

   เมื่อติดตั้ง ขายึดติดตั้งผนัง เข้ากับทีวี กรุณาใช้สกรูที่มีความยาว 8 มม.ถึง 12 มม.จากผิวหน้าของ ขายึดติดตั้งผนัง (เส้นผ่าศูนย์กลางของเกลียว และความยาวของสกรูจะแตกต่างกันไปตามขายึดติดตั้งผนังนั้น ๆ)
   ถ้าหากท่านใช้รายการที่เป็นของทดแทนที่นอกเหนือจากสกรูข้างต้น ทีวีอาจจะตกหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายกับบุคคลได้ หรือก่อให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนภายในของทีวีได้
   สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสกรู กรุณาอ้างอิงกับ คู่มือการติดตั้ง (ขายึดติดตั้งผนัง) สำหรับทีวีนั้น

  ผังการใช้งานด้วยกันได้

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับประเทศและภูมิภาค การมีขายของขายึดติดตั้งผนัง อาจจะแตกต่างกันได้

  เครื่องรุ่นปี 2566

  ชื่อรุ่นชื่อซีรีส์นิ้วขายึดติดตั้งผนังที่ใช้ร่วมกันได้ขนาดของรูสกรู
  (W x H) มม.
  ความยาวของสายไฟ (สายไฟหลัก)น้ำหนักของทีวีไม่รวมขาตั้ง
  XR-77A95LA95L ซีรีส์77SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.35.2 กก.
  XR-65A95LA95L ซีรีส์65SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.23.4 กก.
  XR-55A95LA95L ซีรีส์55SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.17.6 กก.
  XRM-77A95LA95L ซีรีส์77SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.35.2 กก.
  XRM-65A95LA95L ซีรีส์65SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.23.4 กก.
  XRM-55A95LA95L ซีรีส์55SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.17.6 กก.
  XR-83A80LA80L ซีรีส์83SU-WL450 *1400 x 4002 ม.42.0 กก.
  XR-77A80LA80L ซีรีส์77SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 *2 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3002 ม.34.8 กก.
  XR-65A80LA80L ซีรีส์65SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 *2 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.23.3 กก.
  XR-55A80LA80L ซีรีส์55SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 *2 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.17.9 กก.
  XRM-65A80LA80L ซีรีส์65SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.23.3 กก.
  XRM-55A80LA80L ซีรีส์55SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.17.9 กก.
  XR-85X95LX95L ซีรีส์85SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)400 x 4001.5 ม.51.8 กก.
  XR-75X95LX95L ซีรีส์75SU-WL450 *1300 x 3001.5 ม.42.2 กก.
  XR-65X95LX95L ซีรีส์65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.32.2 กก.
  XRM-85X95LX95L ซีรีส์85SU-WL450 *1400 x 4001.5 ม.51.8 กก.
  XRM-75X95LX95L ซีรีส์75SU-WL450 *1300 x 3001.5 ม.42.2 กก.
  XRM-65X95LX95L ซีรีส์65SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.32.2 กก.
  X90L ซีรีส์XR-98X90L98-600 x 400 มม.2 ม.67.2 กก.
  X90L ซีรีส์XR-85X90L85SU-WL450 *1400 x 4001.5 ม.44.5 กก.
  X90L ซีรีส์XR-75X90L75SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 *2 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.35.4 กก.
  X90L ซีรีส์XR-65X90L65SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 *2 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.24.2 กก.
  X90L ซีรีส์XR-55X90L55SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 *2 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.16.9 กก.
  X90L ซีรีส์XRM-85X90L85SU-WL450 *1400 x 4001.5 ม.44.5 กก.
  X90L ซีรีส์XRM-75X90L75SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.35.4 กก.
  X90L ซีรีส์XRM-65X90L65SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.24.2 กก.
  X90L ซีรีส์XRM-55X90L55SU-WL450 *1400 x 4001.5 ม.16.9 กก.
  X85L ซีรีส์KD-75X85L75SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.34.3 กก.
  X85L ซีรีส์KD-65X85L65SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.23.6 กก.
  X85L ซีรีส์KD-55X85L55SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.16.3 กก.
  X85BL ซีรีส์KD-65X85BL65SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.23.6 กก.
  X85L ซีรีส์KM-75X85L75SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.34.3 กก.
  X85L ซีรีส์KM-65X85L65SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.23.6 กก.
  X85L ซีรีส์KM-55X85L55SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.16.3 กก.
  X82L ซีรีส์KD-75X82L75-300 x 3001.5 ม.32.2 กก.
  X82L ซีรีส์KD-65X82L65-300 x 3001.5 ม.21.7 กก.
  X82L ซีรีส์KD-55X82L55-300 x 3001.5 ม.15.9 กก.
  X80L ซีรีส์KD-85X80L85SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)400 x 4001.5 ม.45.8 กก.
  X80L ซีรีส์KD-65X80L65SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.21.7 กก.
  X80L ซีรีส์KD-55X80L55SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.15.9 กก.
  X80L ซีรีส์KD-50X80L50SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)200 x 2001.5 ม.12.4 กก.
  X80L ซีรีส์KD-43X80L43SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)200 x 2001.5 ม.10.1 กก.
  X80L ซีรีส์KM-85X80L85SU-WL450 *1400 x 4001.5 ม.45.8 กก.
  X80L ซีรีส์KM-75X80L75SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.32.2 กก.
  X80L ซีรีส์KM-65X80L65SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.21.7 กก.
  X80L ซีรีส์KM-55X80L55SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.15.9 กก.
  X80L ซีรีส์KM-50X80L50SU-WL450 *1200 x 2001.5 ม.12.4 กก.
  X80L ซีรีส์KM-43X80L43SU-WL450 *1200 x 2001.5 ม.10.1 กก.
  X81BL ซีรีส์KD-85X81BL85SU-WL450 *1400 x 4001.5 ม.45.8 กก.
  X81BL ซีรีส์KD-75X81BL75SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.32.2 กก.
  X81BL ซีรีส์KD-65X81BL65SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.21.7 กก.
  X81BL ซีรีส์KD-55X81BL55SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.15.9 กก.
  X78L ซีรีส์KD-75X78AL75SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.30.4 กก.
  X78L ซีรีส์KD-65X78AL65SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.20.4 กก.
  X78L ซีรีส์KD-55X78AL55SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.15.3 กก.
  X77L ซีรีส์KD-75X77L75SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.30.4 กก.
  X77L ซีรีส์KD-65X77L65SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.20.4 กก.
  X77L ซีรีส์KD-55X77L55SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.15.3 กก.
  X77L ซีรีส์KD-50X77L50SU-WL450 *1200 x 2001.5 ม.12.1 กก.
  X77L ซีรีส์KD-43X77L43SU-WL450 *1200 x 2001.5 ม.9.3 กก.
  X75WL ซีรีส์KD-75X75WL75SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.30.4 กก.
  X75WL ซีรีส์KD-65X75WL65SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.20.4 กก.
  X75WL ซีรีส์KD-55X75WL55SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.15.3 กก.
  X75WL ซีรีส์KD-50X75WL50SU-WL450 *1200 x 2001.5 ม.12.1 กก.
  X75WL ซีรีส์KD-43X75WL43SU-WL450 *1200 x 2001.5 ม.9.3 กก.
  X75L ซีรีส์KD-65X75L65-400 x 2001.5 ม.21.4 กก.
  X75L ซีรีส์KD-55X75L55-400 x 2001.5 ม.13.9 กก.
  X75L ซีรีส์KD-50X75L50-300 x 200ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (158 x 70.5 x 35), (155 x 67 x 36.5)
  9.8 กก.
  X75L ซีรีส์KD-43X75L43-200 x 200ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (158 x 70.5 x 35), (155 x 67 x 36.5)
  7.8 กก.
  X74L ซีรีส์KD-65X74L65-400 x 2001.5 ม.21.4กก.
  X74L ซีรีส์KD-55X74L55-400 x 2001.5 ม.13.9กก.
  X70L ซีรีส์KD-50X70L50-300 x 200ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (158 x 70.5 x 35), (155 x 67 x 36.5)
  9.8 กก.
  X70L ซีรีส์KD-43X70L43-200 x 200ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (158 x 70.5 x 35), (155 x 67 x 36.5)
  7.8 กก.
  X64L ซีรีส์KD-50X64L50-300 x 200ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (158 x 70.5 x 35), (155 x 67 x 36.5)
  9.8 กก.
  X64L ซีรีส์KD-43X64L43-200 x 200ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (158 x 70.5 x 35), (155 x 67 x 36.5)
  7.8 กก.
  W8xxL ซีรีส์KD-32W830L32SU-WL450 *1100 x 100ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (143 x 54 x 31), (133 x 58 x 31) หรือ (140 x 63 x 30.6)
  4.8 กก.
  • *1 การใช้ขั้วต่อด้านหลังจะมีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการติดตั้งกับฝาผนังนั้น กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการติดตั้ง (ขายึดติดตั้งผนัง) สำหรับทีวีนั้น
  • *2 การใช้ของช่องเสียบอาจจะมีการจำกัดขึ้นกับการใช้งานของทีวีนั้น