หมายเลข ID หัวข้อ : 00280393 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/07/2022พิมพ์

ขายึดติดตั้งผนังที่ใช้ด้วยกันได้ และการวัดระยะห่างของรูสำหรับ BRAVIA TV (รุ่นปี 2565)

  กรุณาดูในผังต่อไปนี้ และตรวจเช็คดูขายึดติดตั้งผนังที่ใช้งานด้วยกันได้สำหรับทีวีของท่าน

  คำเตือน! มีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลได้

  • เพื่อเป็นการป้องกันผลิตภัณฑ์ และเหตุผลด้านความปลอดภัย Sony แนะนำให้ทำการติดตั้งทีวีของท่าน โดยใช้บริการของตัวแทนจำหน่าย หรือคู่สัญญาของ Sony ที่ได้รับอนุญาต
  • ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดตั้งที่ถูกต้อง กรุณาทำตาม คู่มือการใช้งานขายึดติดตั้งผนัง คู่มือการตั้งค่าทีวี และคำแนะนำต่อไปนี้

  ถ้าต้องการดูผังการใช้งานด้วยกันได้

  ผังการใช้งานด้วยกันได้


  ถ้าต้องการดูผังการใช้งานด้วยกันได้

  • การวัดระยะห่างของรูของสกรู: ความกว้าง x ความสูง หน่วยเป็น มม.
   หมายเหตุ: แผนผังนี้แสดงด้านหลังของ BRAVIA TV

   ด้านหลังของ BRAVIA TV จะมี

   • A: W (ความกว้าง)
   • B: H (ความสูง)
   • C: รูสกรู
   หมายเหตุ:
   • ในบางรุ่นของ BRAVIA TV การวัดระยะห่างของรูของสกรู (W x H) จะเป็นไปตามมาตรฐาน VESA Mount แต่จำนวนและความลึกของรูสกรูจะไม่ใช้
   • Sony ไม่สามารถรับประกันได้ถึงการใช้ขายึดติดตั้งผนังของบริษัทอื่นในการยึด BRAVIA TV ว่าจะทำได้เป็นปกติ
   • สำหรับข้อมูลโดยละเอียดและคำเตือนเกี่ยวกับการติดตั้งผนัง ให้ดูในคู่มือที่ให้มาพร้อมกับทีวีและขายึดติดตั้งผนัง
  • ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC: ความกว้าง x ความสูง x ความลึก หน่วยเป็น มม.
   ตัวอะแดปเตอร์ AC มีมาพร้อมให้ในบางรุ่น แผนผังนี้จะแสดง ขนาดที่ใช้งานร่วมกันได้ของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D) ใน ผังการใช้งานร่วมกันได้
   ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC: ส่วนที่ยาวที่สุดของตัวอะแดปเตอร์คือ
   • A: W (ความกว้าง)
   • B: H (ความสูง)
   • C: D (ความลึก)
  • เกี่ยวกับความแข็งแรงของฝาผนัง

   ฝาผนังที่จอจะติดตั้งเข้าไปนั้น จะต้องมีความแข็งแรงที่สามารถรับน้ำหนักของจอได้ถึง 4 เท่า (6 เท่าในบางรุ่น) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแข็งแรงที่ต้องการของฝาผนัง กรุณาอ้างอิงกับ รายละเอียดการติดตั้ง (ขายึดติดตั้งผนัง) ในหน้ารุ่นเครื่องทีวีของท่าน
   ถ้าหากฝาผนังมีความแข็งแรงไม่พอ ให้ทำการเสริมให้เพียงพอ ในการเสริมความแข็งแรงให้กับฝาผนัง ให้ปรึกษากับตัวแทนจำหน่าย Sony หรือผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาต

  • เกี่ยวกับสกรู

   เมื่อติดตั้ง ขายึดติดตั้งผนัง เข้ากับทีวี ให้ใช้สกรูที่มีความยาว 8 มม.ถึง 12 มม.จากผิวหน้าของ ขายึดติดตั้งผนัง (เส้นผ่าศูนย์กลางของเกลียว และความยาวของสกรูจะแตกต่างกันไปตามขายึดติดตั้งผนังนั้น ๆ)
   ถ้าหากท่านใช้รายการที่เป็นของทดแทนที่นอกเหนือจากสกรูข้างต้น ทีวีอาจจะตกหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายกับบุคคลได้ หรือก่อนให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนภายในของทีวีได้
   สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสกรู ให้อ้างอิงกับ คู่มือการติดตั้ง (ขายึดติดตั้งผนัง) สำหรับทีวีนั้น

  ผังการใช้งานด้วยกันได้

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับประเทศและภูมิภาค การมีขายของขายึดติดตั้งผนัง อาจจะแตกต่างกันได้

  เครื่องรุ่นปี 2565

  ชื่อรุ่นชื่อซีรีส์นิ้วขายึดติดตั้งผนังที่ใช้ร่วมกันได้ขนาดของรูสกรู
  (W x H) มม.
  ความยาวของสาไฟ (สายไฟหลัก)น้ำหนักของทีวีไม่รวมขาตั้ง
  XR-65A95KA95K ซีรีส์65SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3002 ม.27.0 กก.
  XR-55A95KA95K ซีรีส์55SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3002 ม.21.2 กก.
  XRM-65A95KA95K ซีรีส์65SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3002 ม.27.0 กก.
  XRM-55A95KA95K ซีรีส์55SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3002 ม.21.2 กก.
  XR-48A90KA90K ซีรีส์48SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.13.4 กก.
  XR-42A90KA90K ซีรีส์42SU-WL450 *1200 x 2001.5 ม.13.3 กก.
  XRM-48A90KA90K ซีรีส์48SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.13.4 กก.
  XR-77A80KA80K ซีรีส์77SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 *2 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3002 ม.34.8 กก.
  XR-65A80KA80K ซีรีส์65SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 *2 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.23.0 กก.
  XR-55A80KA80K ซีรีส์55SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 *2 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.17.9 กก.
  XRM-77A80KA80K ซีรีส์77SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3002 ม.34.8 กก.
  XRM-65A80KA80K ซีรีส์65SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.23.0 กก.
  XRM-55A80KA80K ซีรีส์55SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.17.9 กก.
  XR-85Z9KZ9K ซีรีส์85SU-WL450 *1400 x 4002 ม.58.4 กก.
  XRM-85Z9KZ9K ซีรีส์85SU-WL450 *1400 x 4002 ม.58.4 กก.
  XR-85X95KX95K ซีรีส์85SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)400 x 4002 ม.53.2 กก.
  XR-75X95KX95K ซีรีส์75SU-WL450 *1300 x 3002 ม.42.7 กก.
  XR-65X95KX95K ซีรีส์65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม. หรือ 3.5 ม.32.1 กก.
  XRM-85X95KX95K ซีรีส์85SU-WL450 *1400 x 4002 ม.53.2 กก.
  XRM-75X95KX95K ซีรีส์75SU-WL450 *1300 x 3002 ม.42.7 กก.
  XRM-65X95KX95K ซีรีส์65SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.32.1 กก.
  XR-85X90KX90K ซีรีส์85SU-WL450 *1400 x 4001.5 ม.45.8 กก.
  XR-75X90KX90K ซีรีส์75SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.34.4 กก.
  XR-65X90KX90K ซีรีส์65SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.22.9 กก.
  XR-55X90KX90K ซีรีส์55SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.17.4 กก.
  XRM-85X90KX90K ซีรีส์85SU-WL450 *1400 x 4001.5 ม.45.8 กก.
  XRM-75X90KX90K ซีรีส์75SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.34.4 กก.
  XRM-65X90KX90K ซีรีส์65SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.22.9 กก.
  XRM-55X90KX90K ซีรีส์55SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.17.4 กก.
  XR-65X90BKX90BK ซีรีส์65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.22.9 กก.
  XR-55X90BKX90BK ซีรีส์55SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.17.4 กก.
  KD-85X85KX85K ซีรีส์85SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)400 x 4001.5 ม.44.7 กก.
  KD-75X85KX85K ซีรีส์75SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.32.6 กก.
  KD-65X85KX85K ซีรีส์65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.22.0 กก.
  KD-55X85KX85K ซีรีส์55SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.17.1 กก.
  KD-50X85KX85K ซีรีส์50SU-WL450 *1200 x 2001.5 ม.12.7 กก.
  KD-43X85KX85K ซีรีส์43SU-WL450 *1200 x 2001.5 ม.10.2 กก.
  KM-85X85KX85K ซีรีส์85SU-WL450 *1400 x 4001.5 ม.44.7 กก.
  KM-75X85KX85K ซีรีส์75SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.32.6 กก.
  KM-65X85KX85K ซีรีส์65SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.22.0 กก.
  KM-55X85KX85K ซีรีส์55SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.17.1 กก.
  KM-50X85KX85K ซีรีส์50SU-WL450 *1200 x 2001.5 ม.12.7 กก.
  KM-43X85KX85K ซีรีส์43SU-WL450 *1200 x 2001.5 ม.10.2 กก.
  KD-85X85AKX85AK ซีรีส์85SU-WL450 *1400 x 4001.5 ม.44.7 กก.
  KD-43X81KX81K ซีรีส์43SU-WL450 *1200 x 2001.5 ม.10.1 กก.
  KD-65X81DKX81DK ซีรีส์65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.21.7 กก.
  KD-55X81DKX81DK ซีรีส์55SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.15.9 กก.
  KD-50X81DKX81DK ซีรีส์50SU-WL450 *1200 x 2001.5 ม.12.4 กก.
  KD-43X81DKX81DK ซีรีส์43SU-WL450 *1200 x 2001.5 ม.10.1 กก.
  KD-75X80KX80K ซีรีส์75SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.32.2 กก.
  KD-65X80KX80K ซีรีส์65SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.21.7 กก.
  KD-55X80KX80K ซีรีส์55SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.15.9 กก.
  KD-50X80KX80K ซีรีส์50SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)200 x 2001.5 ม.12.4 กก.
  KD-43X80KX80K ซีรีส์43SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)200 x 2001.5 ม.10.1 กก.
  KM-75X80KX80K ซีรีส์75SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.32.2 กก.
  KM-65X80KX80K ซีรีส์65SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.21.7 กก.
  KM-55X80KX80K ซีรีส์55SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.15.9 กก.
  KM-50X80KX80K ซีรีส์50SU-WL450 *1200 x 2001.5 ม.12.4 กก.
  KM-43X80KX80K ซีรีส์43SU-WL450 *1200 x 2001.5 ม.10.1 กก.
  KD-75X80BKX80BK ซีรีส์75SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.32.2 กก.
  KD-65X80BKX80BK ซีรีส์65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.21.7 กก.
  KD-55X80BKX80BK ซีรีส์55SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.15.9 กก.
  KD-75X80SKX80SK ซีรีส์75SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.32.2 กก.
  KD-65X75KX75K ซีรีส์65SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)400 x 2001.5 ม.21.4 กก.
  KD-55X75KX75K ซีรีส์55SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)400 x 2001.5 ม.13.9 กก.
  KD-50X75KX75K ซีรีส์50SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)300 x 200ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม. (อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (158 x 70.5 x 35), (155 x 67 x 36.5) หรือ (170 x 85 x 40)
  9.8 กก.
  KD-43X75KX75K ซีรีส์43SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)200 x 200ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม. (อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5)
  7.8 กก.
  KD-65X75AKX75AK ซีรีส์65SU-WL450 *1400 x 2001.5 ม.21.4 กก.
  KD-55X75AKX75AK ซีรีส์55SU-WL450 *1400 x 2001.5 ม.13.9 กก.
  KD-65X74KX74K ซีรีส์65-400 x 2001.5 ม.21.4 กก.
  KD-55X74KX74K ซีรีส์55-400 x 2001.5 ม.13.9 กก.
  KD-50X74KX74K ซีรีส์50-300 x 200ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (158 x 70.5 x 35), (155 x 67 x 36.5) หรือ (170 x 85 x 40)
  9.8 กก.
  KD-43X74KX74K ซีรีส์43-200 x 200ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5)
  7.8 กก.
  KD-43W880KW880K ซีรีส์43-100 x 100ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (140 x 63 x 30.6), (157 x 65 x 32.3) หรือ (158 x 70.5 x 35)
  7.7 กก.
  KD-43W870KW870K ซีรีส์43-100 x 100ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (140 x 63 x 30.6), (157 x 65 x 32.3) หรือ (158 x 70.5 x 35)
  7.7 กก.
  KD-32W830KW830K ซีรีส์32SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)100 x 100ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม. (อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (143 x 54 x 31), (133 x 58 x 31), (140 x 63 x 30.6) หรือ (157 x 65 x 32.3)
  4.8 กก.
  KD-32W820KW820K ซีรีส์32-100 x 100ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (143 x 54 x 31), (133 x 58 x 31), (140 x 63 x 30.6) หรือ (157 x 65 x 32.3)
  4.8 กก.
  • *1 การใช้ขั้วต่อด้านหลังจะมีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการติดตั้งกับฝาผนังนั้น ให้อ้างอิงกับคู่มือการติดตั้ง (ขายึดติดตั้งผนัง) สำหรับทีวีนั้น
  • *2 การใช้ของช่องเสียบอาจจะมีการจำกัดขึ้นกับการใช้ของทีวีนั้น