หมายเลข ID หัวข้อ : 00263450 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/09/2021พิมพ์

ขายึดติดผนังที่ใช้ด้วยกันได้ และการวัดระยะห่างของรูสำหรับ BRAVIA TV (รุ่นปี 2564)

  กรุณาดูในผังต่อไปนี้ และตรวจเช็คดูขายึดติดผนังที่ใช้งานด้วยกันได้สำหรับทีวีของท่าน

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลได้

  • เพื่อเป็นการป้องกันผลิตภัณฑ์ และเหตุผลด้านความปลอดภัย Sony แนะนำให้ทำการติดตั้งทีวีของท่าน โดยใช้บริการของตัวแทนจำหน่าย หรือ คู่สัญญา ของ Sony ที่ได้รับอนุญาต
  • ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดตั้งที่ถูกต้อง กรุณาทำตาม คู่มือการใช้งานขายึดติดผนัง คู่มือเซ็ตอัปทีวี และคำแนะนำต่อไปนี้

  ถ้าต้องการดูผังการใช้งานด้วยกันได้

  ผังการใช้งานด้วยกันได้


  ถ้าต้องการดูผังการใช้งานด้วยกันได้

  • การวัดระยะห่างของรูของสกรู: ความกว้าง x ความสูง วัดเป็น มม.
   หมายเหตุ: แผนผังนี้แสดงด้านหลังของ BRAVIA TV

   ด้านหลังของ BRAVIA TV

   • A. W (ความกว้าง)
   • B. H (ความสูง)
   • C. รูสกรู
   หมายเหตุ:
   • ในบางรุ่นของ BRAVIA TV การวัดระยะห่างของรูของสกรู (W x H) จะเป็นไปตามมาตรฐาน VESA Mount แต่จำนวนและความลึกของรูสกรูจะไม่ใช้
   • Sony ไม่สามารถรับประกันได้ถึงการใช้ขายึดติดผนังของบริษัทอื่นในการยึด BRAVIA TV ว่าจะทำได้เป็นปกติ
   • สำหรับข้อมูลโดยละเอียดและคำเตือนเกี่ยวกับการติดตั้งผนัง ให้ดูในคู่มือที่ให้มาพร้อมกับทีวีและขายึดติดตั้งผนัง
  • ขนาดของตัว อะแดปเตอร์ AC: ความกว้าง x ความสูง x ความลึก วัดเป็น มม.
   ตัวอะแดปเตอร์ AC มีมาพร้อมให้ในบางรุ่น แผนผังนี้จะแสดง ขนาดที่ใช้งานร่วมกันได้ของตัว อะแดปเตอร์ AC (W x H x D) ใน ผังการใช้งานร่วมกันได้
   ขนาดของตัว อะแดปเตอร์ AC:
   • A. W (ความกว้าง)
   • B. H (ความสูง)
   • C. D (ความลึก)
  • เกี่ยวกับความแข็งแรงของฝาผนัง

   ฝาผนังที่จอจะติดตั้งเข้าไปนั้น จะต้องมีความแข็งแรงที่สามารถรับน้ำหนักของจอได้ถึง 4 เท่า (6 เท่าในบางรุ่น) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแข็งแรงที่ต้องการของฝาผนัง กรุณาอ้างอิงกับ รายละเอียดการติดตั้ง (ขายึดติดผนัง) ในหน้ารุ่นเครื่องทีวีของท่าน
   ถ้าหากฝาผนังมีความแข็งแรงไม่พอ ให้ทำการเสริมให้เพียงพอ ในการเสริมความแข็งแรงให้กับฝาผนัง ให้ปรึกษากับตัวแทนจำหน่าย Sony หรือผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาต

  • เกี่ยวกับสกรู

   เมื่อติดตั้ง ขายึดติดผนัง เข้ากับทีวี ให้ใช้สกรูที่มีความยาว 8 มม.ถึง 12 มม.จากผิวหน้าของ ขายึดติดผนัง (เส้นผ่าศูนย์กลางของเกลียว และความยาวของสกรูจะแตกต่างกันไปตามขายึดติดผนังนั้น ๆ)
   ถ้าหากท่านใช้รายการที่เป็นของทดแทนที่นอกเหนือจากสกรูข้างต้น ทีวีอาจจะตกหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายกับบุคคลได้ หรือก่อนให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนภายในของทีวีได้
   สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสกรู ให้อ้างอิงกับ คู่มือการติดตั้ง (ขายึดติดผนัง) สำหรับทีวีนั้น

  ผังการใช้งานด้วยกันได้

  หมายเหตุ:ขึ้นอยู่กับประเทศและภูมิภาค การมีขายของ ขายึดติดผนังอาจจะแตกต่างกันได้

  เครื่องรุ่นปี 2564

  ชื่อซีรีส์ชื่อรุ่นนิ้วขายึดติดผนังที่ใช้ร่วมกันได้ขนาดของรูสกรูความยาวของสายไฟน้ำหนักของทีวีไม่รวมขาตั้ง
  A90J ซีรีส์XR-83A90J83SU-WL450 *1400 x 4002 ม.42.0 กก.
  XR-65A90J65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3002 ม.22.5 กก.
  XR-55A90J55SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3002 ม.18.6 กก.
  XRM-65A90J65SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3002 ม.22.5 กก.
  XRM-55A90J55SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3002 ม.18.6 กก.
  A80J ซีรีส์XR-77A80J77SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3002 ม.28.9 กก.
  XR-65A80J65HSU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3002 ม.22.3 กก.
  XR-55A80J55SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3002 ม.17.8 กก.
  XRM-77A80J77SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3002 ม.28.9 กก.
  XRM-65A80J65SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3002 ม.22.3 กก.
  XRM-55A80J55SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3002 ม.17.8 กก.
  Z9J ซีรีส์XR-85Z9J85SU-WL450 (ยกเว้น อินเดีย)400 x 4002 ม.61.7 กก.
  XR-75Z9J75SU-WL450400 x 4002 ม.46.4 กก.
  XRM-85Z9J85SU-WL450 *1400 x 4002 ม.61.7 กก.
  XRM-75Z9J75SU-WL450 *1400 x 4002 ม.46.4 กก.
  X95J ซีรีส์XR-85X95J85SU-WL450 *1400 x 4001.5 m or 3.5 m48.7 กก.
  XR-75X95J75SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม. หรือ 3.5 ม.36.8 กก.
  XR-65X95J65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม. หรือ 3.5 ม.27.5 กก.
  XRM-85X95J85SU-WL450 *1400 x 4001.5 ม.48.7 กก.
  XRM-75X95J75SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.36.8 กก.
  XRM-65X95J65SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.27.5 กก.
  X90J ซีรีส์XR-75X90J75SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.33.3 กก.
  XR-65X90J65SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.22.9 กก.
  XR-55X90J55SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.17.4 กก.
  XR-50X90J50SU-WL450 *1200 x 2001.5 ม.13.5 กก.
  XRM-75X90J75SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.33.3 กก.
  XRM-65X90J65SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.22.9 กก.
  XRM-55X90J55SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.17.4 กก.
  XRM-50X90J50SU-WL450 *1200 x 2001.5 ม.13.5 กก.
  X90SJ ซีรีส์XR-65X90SJ65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.22.9 กก.
  XR-55X90SJ55SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.17.4 กก.
  X86J ซีรีส์KD-85X86J85SU-WL450 *1400 x 4001.5 ม.44.5 กก.
  KD-75X86J75SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.32.6 กก.
  KD-65X86J65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.22.1 กก.
  KD-55X86J55SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.16.8 กก.
  KD-50X86J50SU-WL450 *1200 x 2001.5 ม.12.7 กก.
  KD-43X86J43SU-WL450 *1200 x 2001.5 ม.10.2 กก.
  X85J ซีรีส์KD-85X85J85SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)400 x 4001.5 ม.44.5 กก.
  KD-75X85J75SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.32.6 กก.
  KD-65X85J65SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.22.1 กก.
  KD-55X85J55SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.16.8 กก.
  KD-50X85J50SU-WL450 *1200 x 2001.5 ม.12.7 กก.
  KD-43X85J43SU-WL450 *1200 x 2001.5 ม.10.2 กก.
  KM-85X85J85SU-WL450 *1400 x 4001.5 ม.44.5 กก.
  KM-75X85J75SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.32.6 กก.
  KM-65X85J65SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.22.1 กก.
  KM-55X85J55SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.16.8 กก.
  KM-50X85J50SU-WL450 *1200 x 2001.5 ม.12.7 กก.
  KM-43X85J43SU-WL450 *1200 x 2001.5 ม.10.2 กก.
  X85DJ ซีรีส์KD-65X85DJ65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.22.1 กก.
  KD-55X85DJ55SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.16.8 กก.
  X81J ซีรีส์KD-43X81J43SU-WL450 *1200 x 2001.5 ม.10.0 กก.
  X80J ซีรีส์KD-75X80J75SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.31.6 กก.
  KD-65X80J65SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.21.6 กก.
  KD-55X80J55SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.15.7 กก.
  KD-50X80J50SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)200 x 2001.5 ม.12.3 กก.
  KD-43X80J43SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)200 x 2001.5 ม.10.0 กก.
  KM-65X80J65SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.21.6 กก.
  KM-55X80J55SU-WL450 *1
  SU-WL850 *2
  300 x 3001.5 ม.15.7 กก.
  KM-50X80J50SU-WL450 *1200 x 2001.5 ม.12.3 กก.
  KM-43X80J43SU-WL450 *1200 x 2001.5 ม.10.0 กก.
  X80AJ ซีรีส์KD-65X80AJ65SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.21.6 กก.
  KD-55X80AJ55SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.15.7 กก.
  X75 ซีรีส์KD-50X7550SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)300 x 200ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม. (อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (158 x 70.5 x 35), (155 x 67 x 36.5) หรือ (170 x 85 x 40)
  9.8 กก.
  KD-43X7543SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)200 x 200ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม. (อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5)
  7.8 กก.
  X75A ซีรีส์KD-50X75A50SU-WL450 *1300 x 200ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5) หรือ (170 x 85 x 40)
  9.8 กก.
  KD-43X75A43SU-WL450 *1200 x 200ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5)
  7.8 กก.
  X74 ซีรีส์KD-50X7450-300 x 200ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (158 x 70.5 x 35), (155 x 67 x 36.5) หรือ (170 x 85 x 40)
  9.8 กก.
  KD-43X7443-200 x 200ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5)
  7.8 กก.
  W830 ซีรีส์KD-32W83032-100 x 100ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (143 x 54 x 31), (133 x 58 x 31), (140 x 63 x 30.6) หรือ (157 x 65 x 32.3)
  4.8 กก.
  W820 ซีรีส์KD-32W82032-100 x 100ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (143 x 54 x 31), (133 x 58 x 31), (140 x 63 x 30.6) หรือ (157 x 65 x 32.3)
  4.8 กก.

  *1 การใช้ขั้วต่อด้านหลังจะมีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการติดตั้งกับฝาผนังนั้น ให้อ้างอิงกับคู่มือการติดตั้ง (ขายึดติดผนัง) สำหรับทีวีนั้น

  *2 การใช้ของช่องเสียบอาจจะมีการจำกัดขึ้นกับการใช้ของทีวีนั้น