หมายเลข ID หัวข้อ : 00256631 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/12/2021พิมพ์

การยุติบริการของ Photo Sharing Plus บน Sony BRAVIA รุ่นไม่ใช่ Android TV ที่ออกตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2563

  เรียนลูกค้าโซนี่ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

   

  บริการ Photo Sharing Plus จะยุติบริการบน Sony BRAVIA ที่ไม่ใช่ Android TV ที่ออกตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2563 ตั้งแต่หลังจากสิ้นเดือน มกราคม 2564

  ไอคอนของ Photo Sharing Plus จะถูกนำออกจาก TV ในรุ่นที่ได้รับผลกระทบหลังจากสิ้นเดือน มกราคม 2564

  หากต้องการแสดงรูปภาพในอุปกรณ์มือถือของคุณบน BRAVIA TV โปรดใช้ฟังก์ชัน Screen Mirroring หรือ Wi-Fi Direct (สำหรับผู้ใช้ iOS)

   

  เราขอขอบคุณท่านที่เข้าใจ และขออภัยในความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้น

  กรุณาคลิก ที่นี่ เพื่อดูรายการของรุ่นเครื่องที่ได้รับผลกระทบ