หมายเลข ID หัวข้อ : 00229539 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/07/2019พิมพ์

การติดตั้งบนฝาผนัง - ขายึดติดผนังที่ใช้ด้วยกันได้ และการวัดระยะห่างของรูสำหรับ BRAVIA TV (รุ่นปี 2015)

  กรุณาดูในผังต่อไปนี้ และตรวจเช็คดูขายึดติดผนังที่ใช้งานด้วยกันได้สำหรับทีวีของท่าน

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลได้

  • เพื่อเป็นการป้องกันผลิตภัณฑ์ และเหตุผลด้านความปลอดภัย Sony แนะนำให้ทำการติดตั้งทีวีของท่าน โดยใช้บริการของตัวแทนจำหน่าย หรือ คู่สัญญา ของ Sony ที่ได้รับอนุญาต
  • ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดตั้งที่ถูกต้อง กรุณาทำตามคู่มือการใช้งานขายึดติดผนัง คู่มือเซ็ตอัปทีวี และคำสั่งต่อไปนี้

  ถ้าต้องการดูผังการใช้งานด้วยกันได้

  ผังการใช้งานด้วยกันได้


  ถ้าต้องการดูผังการใช้งานด้วยกันได้

  • การวัดระยะห่างของรูของสกรู: ความกว้าง x ความสูง หน่วยเป็น มม.
   ผังนี้แสดงด้านหลังของ BRAVIA TV

   ด้านหลังของ BRAVIA TV
   [A] W (ความกว้าง)
   [B] H (ความสูง)
   [C] รูของสกรู

   หมายเหตุ:
   • ในบางรุ่นของ BRAVIA TV การวัดระยะห่างของรูของสกรู (W x H) จะเป็นไปตามมาตรฐาน VESA Mount แต่จำนวนและความลึกของรูสกรูจะไม่ใช้
   • Sony ไม่สามารถรับประกันได้ถึงการใช้ขายึดติดผนังของบริษัทอื่นในการยึด BRAVIA TV ว่าจะทำได้เป็นปกติ
   • สำหรับข้อมูลโดยละเอียดและคำเตือนเกี่ยวกับการยึดติดผนัง ให้ดูในคู่มือของทีวีของท่านและของขายึดติดผนังของท่าน
  • ขนาดของตัว AC Power adapter: ความกว้าง x ความสูง x ความลึก หน่วยเป็น มม.
   ตัว AC Power adapter จะมีมาให้ในเครื่องบางรุ่น ผังนี้จะแสดง ขนาดที่ใช้งานร่วมกันได้ของตัว AC Power adapter (W x H x D) ในผังการใช้งานร่วมกันได้
   ขนาดของตัว AC Power adapter:

   [A] W (ความกว้าง)
   [B] H (ความสูง)
   [C] D (ความลึก)
    
  • เกี่ยวกับความแข็งแรงของฝาผนัง

   ฝาผนังที่จอจะติดตั้งเข้าไปนั้น จะต้องมีความแข็งแรงที่สามารถรับน้ำหนักของจอได้ถึง 4 เท่า(6 เท่าในบางรุ่น) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแข็งแรงที่ต้องการของฝาผนัง กรุณาอ้างอิงกับรายละเอียดการติดตั้ง (ขายึดติดผนัง) ในหน้ารุ่นเครื่องทีวีของท่าน
   ถ้าหากความแข็งแรงมีไม่เพียงพอ ให้ทำการเสริมให้เพียงพอ ในส่วนของการเสริมฝาผนัง ให้ปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือผู้รับสัญญาที่ได้รับอนุญาต

  • เกี่ยวกับสกรู

   เมื่อติดตั้งขายึดติดผนังเข้ากับทีวี ให้ใช้สกรูที่มีความยาว 8 มม.ถึง 12 มม.จากผิวหน้าของขายึดติดผนัง (เส้นผ่าศูนย์กลางของเกลียว และความยาวของสกรูจะแตกต่างกันไปตามขายึดติดผนังนั้น ๆ)
   ถ้าหากท่านใช้รายการที่เป็นของทดแทนที่นอกเหนือจากสกรูข้างต้น ทีวีอาจจะตกหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายกับบุคคลได้ หรือก่อนให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนภายในของทีวีได้
   สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสกรู ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน หรือคู่มืออ้างอิงสำหรับทีวีนั้น

  ผังการใช้งานด้วยกันได้

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับประเทศและภูมิภาค การมีขายของขายึดติดผนังอาจจะแตกต่างกันได้

  รุ่นปี 2015

  ชื่อซีรีส์ชื่อรุ่นนิ้วขายึดติดผนังที่ใช้ร่วมกันได้ขนาดของรูสกรูความยาวของสายไฟน้ำหนักของทีวีไม่รวมขาตั้ง
  X9400C/X9300C ซีรีส์KD-75X9400C75SU-WL500 *2400x3001.5 ม.56 กก.
  KD-65X9300C65SU-WL450 *5400x3001.5 ม.47.3 กก.
  KD-55X9300C55SU-WL450 *5300x3001.5 ม.37.3 กก.
  X9100C/X9000C ซีรีส์KD-75X9100C75SU-WL500 *3400x3001.5 ม.33.7 กก.
  KD-65X9000C65SU-WL500 *3300x3001.5 ม.23.2 กก.
  KD-55X9000C55SU-WL500 *3300x3001.5 ม.18.4 กก.
  X8500C ซีรีส์KD-75X8500C75SU-WL500400x3001.5 ม.34.8 กก.
  KD-65X8500C65SU-WL450 *5400x3001.5 ม.24.1 กก.
  KD-55X8500C55SU-WL450 *5300x3001.5 ม.19.9 กก.
  KD-49X8500C49SU-WL450 *5300x3001.5 ม.15.1 กก.
  KD-43X8500C43SU-WL450 *5200x3001.5 ม.12.2 กก.
  X8300C ซีรีส์KD-49X8300C49SU-WL450 *5300x3001.5 ม.14.4 กก.
  KD-43X8300C43SU-WL450 *5200x3001.5 ม.11.8 กก.
  X8000C ซีรีส์KD-55X8000C55SU-WL450 *5300x3001.5 ม.17.3 กก.
  KD-49X8000C49SU-WL450 *5200x3001.5 ม.13.2 กก.
  W950C ซีรีส์KDL-50W950C50SU-WL450 *3*5400x300ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (192 x 80 x 39)
  17.3 กก.
  KDL-43W950C43SU-WL450 *3*5400x300ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (192 x 80 x 39)
  13.9 กก.
  W850C ซีรีส์KDL-75W850C75SU-WL500400x3001.5 ม.33.7 กก.
  KDL-65W850C65SU-WL450 *5400x3001.5 ม.23.4 กก.
  W800C ซีรีส์KDL-55W800C55SU-WL450 *3*5400x300ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (158 x 70.5 x 35.9) หรือ (158.6 x 71.7 x 35.5)
  17 กก.
  KDL-50W800C50SU-WL450 *3*5400x300ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (158 x 70.5 x 35.9) หรือ (158.6 x 71.7 x 35.5)
  13.7 กก.
  KDL-43W800C43SU-WL450 *3*5400x300ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (151 x 68 x 32) หรือ (144 x 65 x 35.5)
  10.9 กก.
  S8500C ซีรีส์KD-65S8500C65SU-WL450 *5400x3001.5 ม.30.1 กก.
  KD-55S8500C55SU-WL450 *5300x3001.5 ม.22.9 กก.
  R562C ซีรีส์KLV-48R562C48SU-WL450 *5200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (142 x 63.5 x 31) หรือ (152.5 x 51 x 34.5)
  (อินเดีย: 151 x 68 x 32 หรือ 144 x 65 x 35.5)
  11.1 กก.
  KLV-40R562C40SU-WL450 *5200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (142 x 63.5 x 31) หรือ (152.5 x 51 x 34.5)
  (อินเดีย: 157 x 65 x 32.3)
  8.7 กก.
  KLV-32R562C32SU-WL450 *5200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32.3)
  6.3 กก.
  R560C ซีรีส์KDL-48R560C48SU-WL450 *5200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (142 x 63.5 x 31) หรือ (152.5 x 51 x 34.5)
  11.1 กก.
  KDL-40R560C40SU-WL450 *5200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (142 x 63.5 x 31) หรือ (152.5 x 51 x 34.5)
  8.7 กก.
  R558C ซีรีส์KDL-48R558C48SU-WL450 *5200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (142 x 63.5 x 31) หรือ (152.5 x 51 x 34.5)
  10.4 กก.
  KDL-40R558C40SU-WL450 *5200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (142 x 63.5 x 31) หรือ (152.5 x 51 x 34.5)
  (อินเดีย: 157 x 65 x 32.3)
  8.1 กก.
  R552C ซีรีส์KLV-48R552C48SU-WL450 *5200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (142 x 63.5 x 31) หรือ (152.5 x 51 x 34.5)
  10.4 กก.
  KLV-40R552C40SU-WL450 *5200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (143 x 54 x 31) หรือ (128.5 x 56 x 33.5)
  8.1 กก.
  R550C ซีรีส์KDL-48R550C48SU-WL450 *5200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (142 x 63.5 x 31) หรือ (152.5 x 51 x 34.5)
  10.4 กก.
  KDL-40R550C40SU-WL450 *5200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (143 x 54 x 31) หรือ (128.5 x 56 x 33.5)
  8.1 กก.
  R512C ซีรีส์KLV-32R512C32SU-WL450 *5200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32.3)
  6.3 กก.
  R502C ซีรีส์KLV-32R502C32SU-WL450 *5200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (143 x 54 x 31)
  5.8 กก.
  R500C ซีรีส์KDL-32R500C32SU-WL450 *5200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (143 x 54 x 31)
  5.8 กก.
  R412C ซีรีส์KLV-32R412C32SU-WL450 *5200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (142 x 63.5 x 31) หรือ (152.5 x 51 x 34.5)
  (อินเดีย: 157 x 65 x 32.3)
  6.3 กก.
  R410C ซีรีส์KDL-32R410C32SU-WL450 *5200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (142 x 63.5 x 31) หรือ (152.5 x 51 x 34.5)
  6.3 กก.
  R408C ซีรีส์KDL-32R408C32SU-WL450 *5200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (142 x 63.5 x 31) หรือ (152.5 x 51 x 34.5)
  (อินเดีย: 157 x 65 x 32.3)
  5.8 กก.
  R356D ซีรีส์KLV-40R356D40SU-WL450 *1100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (143 x 54 x 31) หรือ (128.5 x 56 x 33.5)
  6.5 กก.
  R354D ซีรีส์KDL-40R354D40SU-WL450 *1100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (143 x 54 x 31) หรือ (128.5 x 56 x 33.5)
  6.5 กก.
  R352C ซีรีส์KLV-40R352C40SU-WL450 *4100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (143 x 54 x 31) หรือ (128.5 x 56 x 33.5)
  6.5 กก.
  R350C ซีรีส์KDL-40R350C40SU-WL450 *4100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (143 x 54 x 31) หรือ (128.5 x 56 x 33.5)
  6.5 กก.
  R326D ซีรีส์KLV-32R326D32SU-WL450 *1100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (143 x 54 x 31)
  4.5 กก.
  R324D ซีรีส์KDL-32R324D32SU-WL450 *1100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (143 x 54 x 31)
  4.5 กก.
  R306C ซีรีส์KLV-32R306C32SU-WL450 *4100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (143 x 54 x 31)
  4.5 กก.
  R304C ซีรีส์KDL-32R304C32SU-WL450 *4100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (143 x 54 x 31)
  4.5 กก.
  R302C ซีรีส์KLV-32R302C32SU-WL450 *4100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (143 x 54 x 31)
  4.5 กก.
  R300C ซีรีส์KDL-32R300C32SU-WL450 *4100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (143 x 54 x 31)
  4.5 กก.
  P422C ซีรีส์KLV-24P422C24-100x1001.5 ม.4.0 กก.
  KLV-22P422C22-100x1001.5 ม.3.6 กก.
  P412C ซีรีส์KLV-24P412C24-100x1001.5 ม.4.0 กก.
  P402C ซีรีส์KLV-22P402C22-100x1001.5 ม.3.6 กก.


  *1 การใช้ขั้วต่อด้านหลังจะมีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการติดตั้งกับฝาผนังนั้น อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานหรือคู่มืออ้างอิงสำหรับทีวีนั้น
  *2 ไม่มีฟังก์ชันปรับเอียง
  *3 อุปกรณ์เสริมของขายึดติดผนังที่จัดมาให้พร้อมกับทีวีของท่าน
  *4 การใช้ขั้วต่อด้านหลังจะมีข้อจำกัด ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน หรือคู่มืออ้างอิง สำหรับทีวีนั้น
  *5 การใช้การยึดแบบมาตรฐานจะทำให้การใช้งานขั้วต่อทางด้านหลังมีข้อจำกัด การใช้การยึดแบบผอม (Slim Mount) จะทำให้การใช้งานขั้วต่อทางด้านข้างมีข้อจำกัด ในขณะที่ขั้วต่อทางด้านหลังจะไม่สามารถเข้าถึงได้เลย