หมายเลข ID หัวข้อ : 00229543 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/08/2020พิมพ์

การติดตั้งบนฝาผนัง - ขายึดติดผนังที่ใช้ด้วยกันได้ และการวัดระยะห่างของรูสำหรับ BRAVIA TV (รุ่นปี 2016)

  กรุณาดูในผังต่อไปนี้ และตรวจเช็คดูขายึดติดผนังที่ใช้งานด้วยกันได้สำหรับทีวีของท่าน

  คำเตือน! มีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลได้ 

  • เพื่อเป็นการป้องกันผลิตภัณฑ์ และเหตุผลด้านความปลอดภัย Sony แนะนำให้ทำการติดตั้งทีวีของท่าน โดยใช้บริการของตัวแทนจำหน่าย หรือ คู่สัญญา ของ Sony ที่ได้รับอนุญาต
  • ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดตั้งที่ถูกต้อง กรุณาทำตามคู่มือการใช้งานขายึดติดผนัง คู่มือเซ็ตอัปทีวี และคำสั่งต่อไปนี้

  ถ้าต้องการดูผังการใช้งานด้วยกันได้

  ผังการใช้งานด้วยกันได้


  ถ้าต้องการดูผังการใช้งานด้วยกันได้

  • การวัดระยะห่างของรูของสกรู: ความกว้าง x ความสูง หน่วยเป็น มม.
   ผังนี้แสดงด้านหลังของ BRAVIA TV

   ด้านหลังของ BRAVIA TV
   [A] W (ความกว้าง)
   [B] H (ความสูง)
   [C] รูของสกรู

   หมายเหตุ:
   • ในบางรุ่นของ BRAVIA TV, การวัดระยะห่างของรูของสกรู (W x H) จะเป็นไปตามมาตรฐาน VESA Mount , แต่จำนวนและความลึกของรูสกรูจะไม่ใช้
   • Sony ไม่สามารถรับประกันได้ถึงการใช้ขายึดติดผนังของบริษัทอื่นในการยึด BRAVIA TV ว่าจะทำได้เป็นปกติ
   • สำหรับข้อมูลโดยละเอียดและคำเตือนเกี่ยวกับการยึดติดผนัง , ให้ดูในคู่มือของทีวีของท่านและของขายึดติดผนังของท่าน
  • ขนาดของตัว AC Power adapter: ความกว้าง x ความสูง x ความลึก หน่วยเป็น มม.
   ตัว AC Power adapter จะมีมาให้ในเครื่องบางรุ่น ผังนี้จะแสดง ขนาดที่ใช้งานร่วมกันได้ของตัว AC Power adapter (W x H x D) ในผังการใช้งานร่วมกันได้
   ขนาดของตัว AC Power adapter:

   [A] W (ความกว้าง)
   [B] H (ความสูง)
   [C] D (ความลึก)
    
  • เกี่ยวกับความแข็งแรงของผนัง

   ฝาผนังที่จอจะติดตั้งเข้าไปนั้น จะต้องมีความแข็งแรงที่สามารถรับน้ำหนักของจอได้ถึง 4 เท่า(6 เท่าในบางรุ่น) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแข็งแรงที่ต้องการของฝาผนัง กรุณาอ้างอิงกับรายละเอียดการติดตั้ง(ขายึดติดผนัง) ในหน้ารุ่นเครื่องทีวีของท่าน
   ถ้าหากความแข็งแรงมีไม่เพียงพอ ให้ทำการเสริมให้เพียงพอ ในส่วนของการเสริมฝาผนัง ให้ปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือผู้รับสัญญาที่ได้รับอนุญาต

  • เกี่ยวกับสกรู

   เมื่อติดตั้งขายึดติดผนังเข้ากับทีวี, ให้ใช้สกรูที่มีความยาว 8 มม.ถึง 12 มม.จากผิวหน้าของขายึดติดผนัง (เส้นผ่าศูนย์กลางของเกลียว และความยาวของสกรูจะแตกต่างกันไปตามขายึดติดผนังนั้น ๆ)
   ถ้าหากท่านใช้รายการที่เป็นของทดแทนที่นอกเหนือจากสกรูข้างต้น, ทีวีอาจจะตกหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายกับบุคคลได้ หรือก่อนให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนภายในของทีวีได้

  ผังการใช้งานด้วยกันได้

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับประเทศและภูมิภาค การมีขายของขายึดติดผนังอาจจะแตกต่างกันได้

  รุ่นปี 2016

  ชื่อซีรีย์ชื่อรุ่นนิ้วขายึดติดผนังที่ใช้ร่วมกันได้ขนาดของรูสกรูความยาวของสายไฟกำลังน้ำหนักของทีวีไม่รวมขาตั้ง
  Z9D ซีรีส์KD-100Z9D100-600x4002 ม.118.6 กก.
  KD-75Z9D75SU-WL500 *2400x3001.5 ม.41.3 กก.
  KD-65Z9D65SU-WL450 *1400x3001.5 ม.32.0 กก.
  X9400D/X9300D ซีรีส์KD-75X9400D75SU-WL500 *2*3400x3001.5 ม.38.7 กก.
  KD-65X9300D65SU-WL450 *1*3300x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  2.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  2
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (287 x 75 x 32.5)
  28.9 กก.
  KD-55X9300D55SU-WL450 *1*3300x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  2.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  2
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (287 x 75 x 32.5)
  22.0 กก.
  X9350D ซีรีส์KD-65X9350D65SU-WL450 *1400x3001.5 ม.47.3 กก.
  KD-55X9350D55SU-WL450 *1300x3001.5 ม.37.3 กก.
  X8501D ซีรีส์FW-65X8501D65SU-WL450 *1300x3001.5 ม.20.3 กก.
  FW-55X8501D55SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (192 x 80 x 32) หรือ (242 x 75 x 32.5)
  15.1 กก.
  X8500D ซีรีส์KD-85X8500D85SU-WL500 *2400x3001.5 ม.60.2 กก.
  KD-75X8500D75SU-WL500 *2400x3001.5 ม.33.4 กก.
  KD-65X8500D65SU-WL450 *1300x3001.5 ม.20.3 กก.
  KD-55X8500D55SU-WL450 *1200x200

  ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (192 x 80 x 32) หรือ (242 x 75 x 32.5)

  15.1 กก.
  X8300D ซีรีส์KD-49X8300D49SU-WL450 *1200x300ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (242 x 75 x 32.5)
  13.2 กก.
  KD-43X8300D43SU-WL450 *1100x2001.5 ม.12.3 กก.
  X8000D ซีรีส์KD-49X8000D49SU-WL450 *1200x300

  ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (242 x 75 x 32.5) หรือ (192 x 80 x 39)
  (เวียดนาม, ฮ่องกง, ไต้หวัน: 242 x 75 x 32.5)

  13.2 กก.
  KD-43X8000D43SU-WL450 *1100x2001.5 ม.12.3 กก.
  X7500D ซีรีส์KD-65X7500D65SU-WL450 *1300x3001.5 ม.21.5 กก.
  X7001D ซีรีส์FW-55X7001D55SU-WL450 *1200x2001.5 ม.16.9 กก.
  FW-49X7001D49SU-WL450 *1200x2001.5 ม.13.2 กก.
  X7000D ซีรีส์KD-55X7000D55SU-WL450 *1200x2001.5 ม.16.9 กก.
  KD-49X7000D49SU-WL450 *1200x2001.5 ม.13.2 กก.
  W950D ซีรีส์KDL-50W950D50SU-WL450 *1*3400x300ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (192 x 80 x 39)
  17.3 กก.
  KDL-43W950D43SU-WL450 *1*3400x300ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (192 x 80 x 39)
  13.9 กก.
  W800D ซีรีส์KDL-55W800D55SU-WL450 *1*3400x300ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (158 x 70.5 x 35.9)
  17 กก.
  KDL-50W800D50SU-WL450 *1*3400x300ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (151 x 68 x 32) หรือ (144 x 65 x 35.5)
  13.7 กก.
  KDL-43W800D43SU-WL450 *1*3400x300ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (151 x 68 x 32) หรือ (144 x 65 x 35.5)
  10.9 กก.
  W757D ซีรีส์KDL-49W757D49SU-WL450 *1300x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32) หรือ (153 x 51 x 35) หรือ (142 x 64 x 31)
  11.3 กก.
  KDL-43W757D43SU-WL450 *1300x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32) หรือ (153 x 51 x 35)
  9.1 กก.
  W752D ซีรีส์KLV-49W752D49SU-WL450 *1300x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32) หรือ (153 x 51 x 35) หรือ (142 x 64 x 31)
  11.3 กก.
  KLV-43W752D43SU-WL450 *1300x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32) หรือ (153 x 51 x 35)
  9.1 กก.
  W750D ซีรีส์KDL-49W750D49SU-WL450 *1300x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32) หรือ (153 x 51 x 35) หรือ (142 x 64 x 31)
  11.3 กก.
  KDL-43W750D43SU-WL450 *1300x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32) หรือ (153 x 51 x 35)
  9.1 กก.
  W657D ซีรีส์KDL-48W657D48SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32) หรือ (153 x 51 x 35)
  10.2 กก.
  KDL-40W657D40SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (143 x 54 x 31) หรือ (129 x 56 x 34)
  7.7 กก.
  W652D ซีรีส์KLV-48W652D48SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32) หรือ (153 x 51 x 35)
  10.2 กก.
  KLV-40W652D40SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (143 x 54 x 31) หรือ (129 x 56 x 34)
  7.7 กก.
  W650D ซีรีส์KDL-55W650D55SU-WL450 *1400x2001.5 ม.16.8 กก.
  KDL-48W650D48SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32) หรือ (153 x 51 x 35)
  10.2 กก.
  KDL-40W650D40SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (143 x 54 x 31) หรือ (129 x 56 x 34)
  7.7 กก.
  W607D ซีรีส์KDL-32W607D32SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (143 x 54 x 31)
  4.9 กก.
  W602D ซีรีส์KLV-32W602D32SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (143 x 54 x 31)
  4.9 กก.
  W600D ซีรีส์KDL-32W600D32SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (143 x 54 x 31)
  4.9 กก.
  W562D ซีรีส์KLV-48W562D48SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32)
  11.3 กก.
  KLV-40W562D40SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32)
  8.7 กก.
  KLV-32W562D32SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32)
  6.4 กก.
  W512D ซีรีส์KLV-32W512D32SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32)
  6.4 กก.
  S8500D ซีรีส์KD-65S8500D65SU-WL450 *1300x2001.5 ม.29.4 กก.
  KD-55S8500D55SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (226 x 75 x 38)
  21.4 กก.
  S8000D ซีรีส์KD-50S8000D50SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (242 x 75 x 32.5)
  16.7 กก.
  R412D ซีรีส์KLV-32R412D32SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32)
  6.4 กก.
  R352D ซีรีส์KLV-40R352D40SU-WL450 *1100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (143 x 54 x 31) หรือ (128.5 x 56 x 33.5)
  6.5 กก.
  R350D ซีรีส์KDL-40R350D40SU-WL450 *1100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (143 x 54 x 31) หรือ (128.5 x 56 x 33.5)
  6.5 กก.
  R302D ซีรีส์KLV-32R302D32SU-WL450 *1100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (143 x 54 x 31)
  4.5 กก.
  R300D ซีรีส์KDL-32R300D32SU-WL450 *1100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (143 x 54 x 31)
  4.5 กก.
  P413D ซีรีส์KLV-24P413D24-100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  -
  3.8 กก.


  *1 การใช้ขั้วต่อด้านหลังจะมีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการติดตั้งกับฝาผนังนั้น อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานหรือคู่มืออ้างอิงสำหรับทีวีนั้น
  *2 ไม่มีฟังก์ชันปรับเอียง
  *3 อุปกรณ์เสริมของขายึดติดผนังที่จัดมาให้พร้อมกับทีวีของท่าน