หมายเลข ID หัวข้อ : 00229555 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/10/2019พิมพ์

การติดตั้งบนผนัง - ขายึดติดผนังที่ใช้ด้วยกันได้ และการวัดระยะห่างของรูสำหรับ BRAVIA TV (รุ่นปี 2562)

  กรุณาดูในผังต่อไปนี้ และตรวจเช็คดูขายึดติดผนังที่ใช้งานด้วยกันได้สำหรับทีวีของท่าน

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลได้

  • เพื่อเป็นการป้องกันผลิตภัณฑ์ และเหตุผลด้านความปลอดภัย Sony แนะนำให้ทำการติดตั้งทีวีของท่าน โดยใช้บริการของตัวแทนจำหน่าย หรือ คู่สัญญา ของ Sony ที่ได้รับอนุญาต
  • ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดตั้งที่ถูกต้อง กรุณาทำตามคู่มือการใช้งานขายึดติดผนัง คู่มือเซ็ตอัปทีวี และคำแนะนำต่อไปนี้

  หมายเหตุ: Sony Australia และ Zealand ไม่ได้มีบริการ ติดตั้งผนังให้

  ถ้าต้องการดูผังการใช้งานด้วยกันได้

  ผังการใช้งานด้วยกันได้


  ถ้าต้องการดูผังการใช้งานด้วยกันได้

  • การวัดระยะห่างของรูของสกรู: ความกว้าง x ความสูง หน่วยเป็น มม.
   ผังนี้แสดงด้านหลังของ BRAVIA TV

   ด้านหลังของ BRAVIA TV
   [A] W (ความกว้าง)
   [B] H (ความสูง)
   [C] รูของสกรู

   หมายเหตุ:
   • ในบางรุ่นของ BRAVIA TV การวัดระยะห่างของรูของสกรู (W x H) จะเป็นไปตามมาตรฐาน VESA Mount แต่จำนวนและความลึกของรูสกรูจะไม่ใช้
   • Sony ไม่สามารถรับประกันได้ถึงการใช้ขายึดติดผนังของบริษัทอื่นในการยึด BRAVIA TV ว่าจะทำได้เป็นปกติ
   • สำหรับข้อมูลโดยละเอียดและคำเตือนเกี่ยวกับการยึดติดผนัง ให้ดูในคู่มือของทีวีของท่านและของขายึดติดผนังของท่าน
  • ขนาดของตัว AC Power adapter: ความกว้าง x ความสูง x ความลึก หน่วยเป็น มม.
   ตัว AC Power adapter จะมีมาให้ในเครื่องบางรุ่น ผังนี้จะแสดง ขนาดที่ใช้งานร่วมกันได้ของตัว AC Power adapter (W x H x D) ในผังการใช้งานร่วมกันได้
   ขนาดของตัว AC Power adapter:

   [A] W (ความกว้าง)
   [B] H (ความสูง)
   [C] D (ความลึก)
    
  • เกี่ยวกับความแข็งแรงของฝาผนัง

   ฝาผนังที่จอจะติดตั้งเข้าไปนั้น จะต้องมีความแข็งแรงที่สามารถรับน้ำหนักของจอได้ถึง 4 เท่า (6 เท่าในบางรุ่น) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแข็งแรงที่ต้องการของฝาผนัง กรุณาอ้างอิงกับรายละเอียดการติดตั้ง (ขายึดติดผนัง) ในหน้ารุ่นเครื่องทีวีของท่าน
   ถ้าหากความแข็งแรงมีไม่เพียงพอ ให้ทำการเสริมให้เพียงพอ ในส่วนของการเสริมฝาผนัง ให้ปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือผู้รับสัญญาที่ได้รับอนุญาต

  • เกี่ยวกับสกรู

   เมื่อติดตั้งขายึดติดผนังเข้ากับทีวี ให้ใช้สกรูที่มีความยาว 8 มม.ถึง 12 มม.จากผิวหน้าของขายึดติดผนัง (เส้นผ่าศูนย์กลางของเกลียว และความยาวของสกรูจะแตกต่างกันไปตามขายึดติดผนังนั้นๆ)
   ถ้าหากท่านใช้รายการที่เป็นของทดแทนที่นอกเหนือจากสกรูข้างต้น ทีวีอาจจะตกหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายกับบุคคลได้ หรือก่อนให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนภายในของทีวีได้
   สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสกรู ให้อ้างอิงกับคู่มือการติดตั้ง (ขายึดติดผนัง) สำหรับทีวีนั้น

  ผังการใช้งานด้วยกันได้

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับประเทศและภูมิภาค การมีขายของ ขายึดติดผนัง อาจจะแตกต่างกันได้

  เครื่องรุ่นปี 2562

  ชื่อซีรีส์ชื่อรุ่นนิ้วขายึดติดผนังที่ใช้ร่วมกันได้ขนาดของรูสกรูความยาวของสายไฟน้ำหนักของทีวีไม่รวมขาตั้ง
  A9G ซีรีส์KD-77A9G77SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300x3002 ม.35.3 กก.
  KD-65A9G65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300x3002 ม.21.2 กก.
  KD-55A9G55SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300x3002 ม.18.7 กก.
  Z9G ซีรีส์KD-98Z9G98-600x4002 ม.94.2 กก.
  KD-85Z9G85SU-WL450 *1400x4002 ม.71.7 กก.
  A8G ซีรีส์KD-65A8G65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300x3002 ม.20.3 กก.
  KD-55A8G55SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300x3001.5 ม.17.6 กก.
  X9507G ซีรีส์KD-85X9507G85SU-WL450 *1400x4002 ม.46 กก.
  KD-75X9507G75SU-WL450 *1400x3001.5 ม.35.2 กก.
  KD-65X9507G65SU-WL450 *1300x3001.5 ม.23.5 กก.
  KD-55X9507G55SU-WL450 *1300x3001.5 ม.18 กก.
  X9500G ซีรีส์KD-85X9500G85SU-WL450 *1400x4002 ม.46 กก.
  KD-75X9500G75SU-WL450 *1400x3001.5 ม.(แอฟริกา ตะวันออกกลาง หมู่เกาะแปซิฟิก: 3.5 ม.)35.2 กก.
  KD-65X9500G65SU-WL450 *1300x3001.5 ม.(แอฟริกา ตะวันออกกลาง หมู่เกาะแปซิฟิก: 3.5 ม.)23.5 กก.
  KD-55X9500G55SU-WL450 *1300x3001.5 ม.(แอฟริกา ตะวันออกกลาง หมู่เกาะแปซิฟิก: 3.5 ม.)18 กก.
  X9000G ซีรีส์KD-49X9000G49SU-WL450 *1200x2001.5 ม.13.5 กก.
  X8577G ซีรีส์KD-65X8577G65SU-WL450 *1300x3003.5 ม.25.3 กก.
  KD-55X8577G55SU-WL450 *1300x2003.5 ม.18.7 กก.
  X8507G ซีรีส์KD-75X8507G75SU-WL450 *1400x3001.5 ม.37.8 กก.
  KD-65X8507G65SU-WL450 *1300x3001.5 ม.25.3 กก.
  KD-55X8507G55SU-WL450 *1300x2001.5 ม.18.7 กก.
  X8500G ซีรีส์KD-85X8500G85SU-WL450 *1400x400แอฟริกา ตะวันออกกลาง หมู่เกาะแปซิฟิก: 3.5 ม.
  ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์: 1.5 ม.
  46.5 กก.
  KD-75X8500G75SU-WL450 *1400x3001.5 ม.(แอฟริกา ตะวันออกกลาง หมู่เกาะแปซิฟิก: 3.5 ม.)37.8 กก.
  KD-65X8500G65SU-WL450 *1300x3001.5 ม.(แอฟริกา ตะวันออกกลาง หมู่เกาะแปซิฟิก: 3.5 ม.)25.3 กก.
  KD-55X8500G55SU-WL450 *1300x2001.5 ม.(แอฟริกา ตะวันออกกลาง หมู่เกาะแปซิฟิก: 3.5 ม.)18.7 กก.
  X8077G ซีรีส์KD-65X8077G65SU-WL450 *1300x3003.5 ม.20.9 กก.
  KD-55X8077G55SU-WL450 *1200x2003.5 ม.16.1 กก.
  X8000G ซีรีส์KD-75X8000G75SU-WL450 *1300x3001.5 ม.(แอฟริกา ตะวันออกกลาง หมู่เกาะแปซิฟิก: 3.5 ม.)30.7 กก.
  KD-65X8000G65SU-WL450 *1300x3001.5 ม.(แอฟริกา ตะวันออกกลาง หมู่เกาะแปซิฟิก: 3.5 ม.)20.9 กก.
  KD-55X8000G55SU-WL450 *1200x2001.5 ม.(แอฟริกา ตะวันออกกลาง หมู่เกาะแปซิฟิก: 3.5 ม.)16.1 กก.
  KD-49X8000G49SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5)
  11.8 กก.
  KD-43X8000G43SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (151 x 65 x 32) หรือ (157 x 65 x 32)
  9.6 กก.
  X7077G ซีรีส์KD-49X7077G49SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32) หรือ (151 x 65 x 32)
  11.9 กก.
  X7007G ซีรีส์KD-65X7007G65SU-WL450 *1300x3001.5 ม.20.5 กก.
  KD-55X7007G55SU-WL450 *1200x2001.5 ม.15.4 กก.
  KD-49X7007G49SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32) หรือ (151 x 65 x 32)
  11.9 กก.
  KD-43X7007G43SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32) หรือ (151 x 65 x 32)
  9.7 กก.
  X7002G ซีรีส์KD-55X7002G55SU-WL450 *1200x2001.5 ม.15.4 กก.
  KD-49X7002G49SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32) หรือ (151 x 65 x 32)
  11.9 กก.
  KD-43X7002G43SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32) หรือ (151 x 65 x 32)
  9.7 กก.
  X7000G ซีรีส์KD-65X7000G65SU-WL450 *1300x3001.5 ม.(แอฟริกา ตะวันออกกลาง หมู่เกาะแปซิฟิก: 3.5 ม.)20.5 กก.
  KD-55X7000G55SU-WL450 *1200x2001.5 ม.(แอฟริกา ตะวันออกกลาง หมู่เกาะแปซิฟิก: 3.5 ม.)15.4 กก.
  KD-49X7000G49SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32) หรือ (151 x 65 x 32)
  11.9 กก.
  KD-43X7000G43SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32) หรือ (151 x 65 x 32)
  9.7 กก.
  W800G ซีรีส์KDL-49W800G49SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (137 x 60 x 30)
  11.8 กก.
  KDL-43W800G43SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (137 x 60 x 30)
  9.4 กก.
  W672G ซีรีส์KLV-50W672G50-200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5)
  11 กก.
  KLV-43W672G43-200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (155 x 63 x 32)
  7.8 กก.
  KLV-32W672G32-100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  -.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32)
  6.3 กก.
  W667G ซีรีส์KDL-50W667G50SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5)
  11 กก.
  KDL-43W667G43SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (129 x 56 x 34)
  7.8 กก.
  W660G ซีรีส์KDL-50W660G50SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5)
  11 กก.
  KDL-43W660G43SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (129 x 56 x 34)
  7.8 กก.
  KDL-32W660G32SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  -.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (129 x 56 x 34)
  5.8 กก.
  W622G ซีรีส์KLV-32W622G32-100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  -.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (155 x 63 x 32)
  6.3 กก.
  W617G ซีรีส์KDL-32W617G32SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  -.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (129 x 56 x 34)
  5.8 กก.
  W610G ซีรีส์KDL-32W610G32SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  -.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (129 x 56 x 34)
  5.8 กก.
  R302G ซีรีส์KLV-32R302G32SU-WL450 *2100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (129 x 56 x 34) หรือ (111.5 x 57 x 31)
  4.3 กก.
  R252G ซีรีส์KLV-40R252G40SU-WL450 *1300x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (140 x 30.6 x 63)
  7.7 กก.
  R202G ซีรีส์KLV-32R202G32SU-WL450 *1100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (113.8 x 32 x 65) หรือ (143 x 31 x 54)
  4.9 กก.


  *1 การใช้ขั้วต่อด้านหลังจะมีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการติดตั้งกับฝาผนังนั้น ให้อ้างอิงกับคู่มือการติดตั้ง (ขายึดติดผนัง) สำหรับทีวีนั้น
  *2 การใช้งานขั้วต่อทางด้านหลังจะมีข้อจำกัด ให้อ้างอิงกับคู่มือการติดตั้ง (ขายึดติดผนัง) สำหรับทีวีนั้น