หมายเลข ID หัวข้อ : 00229284 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/10/2019

ไฟล์ที่เก็บไว้ในการ์ด SD ของโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อทาง USB จะหาไม่พบ ถึงแม้ว่าจะทำการค้นหาจากเมนูหลักของทีวี

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น. กรุณาตรวจเช็คดูกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันได้ของหัวข้อนี้
  สำหรับR3C_R30D_R32D_R35D_R3E_R3F_R3G ซีรีส์, เฉพาะรุ่นที่ออกในปี 2017 และปี 2018 เท่านั้นที่ใช้ได้

  จำเป็นต้องใช้ในสถานการณ์ต่อไปนี้ ในการใช้ฟีเจอร์นี้

  • โทรศัพท์มือถือที่รองรับฟังก์ชั่นโหมด Media transfer mode (MTP)
  • ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์

  สำหรับวิธีการอัปเดต ให้อ้างอิงกับ: วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.