หมายเลข ID หัวข้อ : 00250334 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/06/2021

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ Android TV - เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์อื่น

  อ่านหัวข้อเจาะลึกหรือใช้คู่มือแนะนำแบบโต้ตอบได้ช่วยในการเชื่อมต่อ Android TV ของท่านกับเครือข่ายในบ้าน อินเทอร์เน็ตหรือ อุปกรณ์อื่นเช่น หูฟัง Soundbar เครื่องรับสเตอริโอ และอื่น ๆ อีกมากมาย

  หาความช่วยเหลือในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึง อุปกรณ์ออดิโอและวีดีโอ

  โลโก้คู่มือ BRAVIA

  หัวข้อเรื่องต่าง ๆ

  ข้อสำคัญ: สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่นเกี่ยวกับขั้นตอนใด ๆ ในวิธีการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้ คู่มือจะมีโพสต์ไว้ในหน้าสนับสนุนสำหรับรุ่นเครื่องของท่านแล้ว


  อุปกรณ์ออดิโอและวีดีโอ


  อุปกรณ์ Bluetooth


  เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Wi-Fi


  การแก้ปัญหาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Wi-Fi


  การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring)