หมายเลข ID หัวข้อ : 00231598 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/06/2021

คู่มือการแก้ปัญหา BRAVIA TV

    เพื่อเป็นการประหยัดเวลา แก้ไขทีวีของท่านทางออนไลน์:

    คำชี้แนะ: ต้องการทราบถึงวิธีเชื่อมต่อ อุปกรณ์ของท่านเข้ากับทีวีใช่หรือไม่? ให้อ้างอิงกับ คู่มือการเชื่อมต่อ BRAVIA TV

    ถ้าหากปัญหาของท่านไม่ได้มีอยู่ในคู่มือนี้ กรุณาใส่คำถามของท่านเข้าไปในแถบสำหรับค้นหาใน เว็บไซต์สนับสนุนของ Sony