หมายเลข ID หัวข้อ : 00191409 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/09/2021

BRAVIA TV เปิด หรือ ปิด เองโดยอัตโนมัติ

ทีวีมีการเปิดและปิดเองซ้ำไปมา / ภาพเป็นสีดำในขณะที่เสียงยังคงมีอยู่

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ปัญหานี้:

  หมายเหตุ: ถ้าต้องการตรวจดูชนิดทีวีของท่าน ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการตรวจดูว่า BRAVIA TV ของท่านเป็น Google TV™, Android TV™, หรือทีวีแบบอื่น ๆ

  1. อัปเดตซอฟต์แวร์ของทีวีนั้นให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด การอัปเดต ซอฟต์แวร์ทีวีอาจจะช่วยแก้ปัญหาบางอย่างได้
  2. ถ้าหากทีวีมีการเปิดและปิดที่ช่วงเวลาปกติเช่น 30 นาทีถึงหนึ่งชั่วโมง หรือทีวีมีการเปิดหรือปิดเมื่ออุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่ออยู่มีการเปิดหรือปิด ให้ตรวจดูการตั้งค่าของทีวีนั้น
  3. ต้องมั่นใจว่าสายไฟ AC (สายไฟหลัก) มีการเสียบปลั๊กไว้อย่างถูกต้อง

   1. ถ้าหากทีวีของท่านมีสายไฟ (สายไฟหลัก) ที่สามารถถอดออกได้ ต้องมั่นใจว่ามีการเสียบเข้าไปอย่างมั่นคงเข้ากับทางด้านหลังของทีวีแล้ว
   2. ถ้าหากทีวีนั้นมีตัวอะแดบเตอร์ AC แยกออกมาต่างหาก ให้ตรวจเช็คดูการเชื่อมต่อระหว่างตัวอะแดปเตชอร์และสายไฟ (สายไฟหลัก) ด้วย
   3. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสายไฟ (สายไฟหลัก) มีการเสียบเข้าเต้ารับไฟ AC ที่ฝาผนังอย่างถูกต้องดีแล้ว
   4. ถอดรางต่อกำลังไฟ ตัวกันไฟกระชาก หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันและเสียบสายไฟของทีวีเข้าไปที่เต้ารับไฟ AC ที่ฝาผนังโดยตรง และตรวจสอบดูว่าอุปกรณ์เพิ่มเติมเหล่านี้ไม่ได้เป็นต้นเหตุของปัญหานี้
   5. ลองใช้ตัวเต้ารับไฟ AC ที่ฝาผนังตัวอื่นและต้องมั่นใจว่าเต้าเสียบไฟนั้นไม่ได้ผ่านการควบคุมโดยสวิตช์ที่ปิดไว้
  4. ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวรีโมทและตรวจเช็คดูว่าปัญหายังคงมีอยู่อีกหรือไม่ วิธีการนี้เป็นการทดสอบว่าตัวรีโมทมีการทำงานที่ผิดปกติหรือไม่ นอกจากตัวทีวี
   หมายเหตุ:
   • ถ้าหากท่านใช้รีโมทคอนโทรลแบบมัลติฟังก์ชัน เพิ่มเติมจากอันที่จัดมาให้ ให้ตรวจสอบดูด้วย
   • การปิดกั้นตัวเซ็นเซอร์รับสัญญาณของตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะตรวจเช็คดูว่ามีปัญหาเกิดขึ้นอีกหรือไม่ ให้อ้างอิงกับคู่มือสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของตัวเซ็นเซอร์รับสัญญาณรีโมทคอนโทรลนี้ อย่างไรก็ตาม ท่านไม่สามารถตรวจสอบโดยการใช้วิธีการนี้ได้ ถ้าหากปัญหาเกิดจากตัวรีโมทคอนโทรลที่ไม่ได้เป็นแบบอินฟราเรด เช่น รีโมทคอนโทรลทัชแพด
  5. ให้ปลดอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดออกจากทีวี นั้น (USB, LAN, HDMI, เสาอากาศ ฯลฯ) ยกเว้นสายไฟ AC (สายไฟหลัก) และตรวจสอบดูว่าอุปกรณ์ภายนอกนั้นไม่ได้เป็นตัวก่อให้เกิดปัญหานี้ ถ้าหากดีขึ้น ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นกลับเข้าไปทีละอัน จนกระทั่งท่านพบอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดปัญหา

   ผังการเชื่อมต่อ

   • 1: ช่องเสียบ TV
   • 2: ถอดสายออก
   • 3: อุปกรณ์ภายนอก
  6. ต้องมั่นใจว่าฟังก์ชัน Wi-Fi ของทีวีได้มีการปิดไว้แล้ว
  7. ดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ต
  8. ทำการรีเซ็ตเครื่องรับโทรทัศน์นั้นให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน

  ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่แสดงไว้ข้างต้นควรจะสามารถแก้ปัญหาให้กับท่านได้
  ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ ตัวเครื่องอาจจะจำเป็นต้องส่งเข้ารับการบริการตรวจซ่อม