หมายเลข ID หัวข้อ : 00277678 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/01/2024พิมพ์

Google TV™: คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้สำหรับรุ่นที่เป็น Google TV เท่านั้น ถ้าหากท่านไม่แน่ใจถึงชนิดของเครื่อง กรุณาทำ การตรวจดูว่าทีวี BRAVIA ของท่านเป็น Google TV Android TV หรือ อื่น ๆ

  หน้านี้จะแนะนำคำถามที่พบบ่อย (FAQ) และข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ Google TV™

  คลิกที่ไอคอน/หัวข้อ เพื่อดูหัวข้อความช่วยเหลือต่าง ๆ

  รูปภาพประกอบ เพื่อเป็นการประหยัดเวลา แนะนำกรุณาลองแก้ไขทีวีของท่านทางออนไลน์

  ลองดู คู่มือแก้ปัญหา Sony Bravia อันใหม่ของเรา

  • คำแนะนำทีละขั้นตอน
  • วิธีแก้ปัญหาแบบรวดเร็ว
  • หลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดในอนาคต

  สำหรับขั้นตอนการทำในวิธีตั้งค่าต่าง ๆ และฟังก์ชันก่อนหน้านี้ใน Google TV ของท่าน กรุณาอ้างอิงกับ คำแนะนำแบบโต้ตอบได้ของ Google TV ของเรา


  อัปเดต อัปเดต


  เครือข่าย / อินเทอร์เน็ตเครือข่าย / อินเทอร์เน็ต

  ข้อมูลพื้นฐาน

  ปัญหาเนื้อหาของอินเทอร์เน็ต

  แอป

  การแชร์หน้าจอ/เนื้อหา จากอุปกรณ์มือถือ


  การออกอากาศ (Broadcast)การออกอากาศ (Broadcast)


  รีโมทคอนโทรลรีโมทคอนโทรล


  ปิดเปิด (Power)ปิดเปิด (Power)


  รูปภาพและหน้าจอ (Picture & Screen)รูปภาพและหน้าจอ (Picture & Screen)


  การเชื่อมต่อ (Bluetooth / USB HDD / HDMI ฯลฯ)การเชื่อมต่อ (Bluetooth / HDMI / USB ฯลฯ)

  Bluetooth

  อุปกรณ์ออดิโอ/วิดีโอ (HDMI)

  อุปกรณ์ USB เมาส์/แป้นพิมพ์ PC


  อื่น ๆอื่น ๆ