หมายเลข ID หัวข้อ : 00205041 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/05/2019พิมพ์

มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเมนู Home หลังการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้?

  เมนู Home ประกอบด้วย Apps, Play Next, ประวัติการดูช่องทีวี, คอนเทนท์ที่สามารถดูได้บนอินเทอร์เน็ต และไอคอนต่าง ๆของ Inputs, Timers, และ Settings.

  ก่อนการอัปเดต หลังการอัปเดต

   

  เมื่อท่่านเลือกที่ (Apps), รายการของแอปต่าง ๆที่ท่านดาวน์โหลดมาหรือติดตั้งไว้จะแสดงขึ้นมา. (สามารถที่จะแสดงโดยการกดค้างที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรลได้ด้วยเช่นกัน.)

  ก่อนการอัปเดต หลังการอัปเดต

   

  แทนการกดที่ HDMI 1 หรือ HDMI2 โดยตรง ในเมนู Home เพื่อทำการเปลี่ยนอินพุท ในตอนนี้ท่านสามารถเลือกที่ไอคอน Inputs ที่มุมขวาบนของเมนู Home ใหม่นี้ได้ และจากนั้นก็สามารถสลับอินพุทที่ต้องการได้เลย.
  (ถ้ากดที่ปุ่ม INPUT บนตัวรีโมทคอนโทรล, หน้าจอที่แสดงจะเหมือนกับเมื่อท่านเลือกที่ไอคอน Inputs จากเมนู Home.)

  ก่อนการอัปเดต หลังการอัปเดต

   

  ตำแหน่งของ Settings และ Timers ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากแถวด้านล่างของเมนู Home ไปอยู่ที่ด้านขวาบนของเมนู Home อันใหม่. (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในหน้าจอหลังการเลือกเสร็จแล้ว.)

  ก่อนการอัปเดต หลังการอัปเดต

   

  Help แสดงอยู่ที่แถวด้านล่างของเมนู Home ได้มีการย้ายไปที่รายการของแอปต่าง ๆหลังการเลือกที่ (Apps). (สามารถที่จะแสดงโดยการกดค้างที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรลได้ด้วยเช่นกัน.)

  ก่อนการอัปเดต หลังการอัปเดต

   

  ไอคอนแสดงความแรงของสัญญาณ Wi-Fi จะไม่มีแสดงในเมนู Home อันใหม่นี้. (กดที่ปุ่ม HELP บนตัวรีโมทคอนโทรล และเลือกที่ View network status เพื่อตรวจดูความแรงของสัญญาณ Wi-Fi.)

  ก่อนการอัปเดต หลังการอัปเดต