หมายเลข ID หัวข้อ : 00194285 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/12/2022พิมพ์

Android TV™ ไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังการอัปเดตซอฟต์แวร์

การแก้ปัญหาหลังการอัปเดตซอฟต์แวร์ (Android TV) ปุ่มหน้าหลัก (Home) บนรีโมทคอนโทรลไม่ทำงานหรือหน้าจอหลัก (Home screen) ไม่แสดงขึ้นมา / เสียงถูกตัดเป็นประจำ / ทีวีเข้าสู่โหมดตัวอย่าง (Demo) / คู่มือแนะนำรายการ (Program guide) ไม่แสดงหรือเป็นของเก่า / การบันทึกไม่สามารถทำได้ / ชื่อเรื่องที่บันทึกไว้หายไปจากรายชื่อ

  1. ถ้าปัญหาด้านล่างเกิดขึ้น ขั้นแรกกรุณาลอง ขั้นตอนการแก้ปัญหาเหล่านี้
   • ปุ่ม หน้าหลัก (Home) บนตัวรีโมทคอนโทรลไม่ทำงานหรือไม่แสดงหน้าจอหลัก (Home screen) ขึ้นมา
   • เสียงมีการตัดหายเป็นประจำ
   • ทีวีเข้าสู่โหมดตัวอย่าง
   • ผังรายการไม่มีแสดงออกมาหรือยังเป็นของเก่า
   • ไม่สามารถทำการบันทึกได้(*)
   • ชื่อเรื่องที่บันทึกไว้หายไปจากรายชื่อ (*)
    (*): ฟังก์ชันการบันทึกจะมีเฉพาะบางรุ่น และบางประเทศ/ภูมิภาคเท่านั้น
  2. ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข หลังจากที่ลองทำในขั้นตอนที่ 1 หรือมีปัญหาอื่นเกิดขึ้น :
   การรีเซ็ตพาวเวอร์ หรือการรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงาน (Factory Data Reset) อาจจะช่วยแก้ปัญหาของท่านได้ กรุณาอ่านสิ่งต่อไปนี้และลองทำ การรีเซ็ตทีวี
   ตัวอย่างของปัญหาหลังการอัปเดต:
   • มีการรีบูตซ้ำ ๆ
   • ทีวีไม่เปิดขึ้นมา
   • ไฟ LED กะพริบ
   • เกิดความผิดพลาดในเครือข่าย
   • ช่องสัญญาณไม่มีการแสดงขึ้นมา
   • HDD ภายนอกที่เชื่อมต่อเข้าไป ไม่ได้รับการรองรับ
   • มีนอยส์รบกวนเกิดขึ้นในภาพที่บันทึกไว้ใน HDD ภายนอก
   • ไม่มีเสียงหรือไม่มีภาพ
   • รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน
   • ทีวีหยุดค้าง
   • มีการทำงานที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้น หรือทีวีทำงานไม่เสถียร ฯลฯ

  ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้หลังทำการรีเซ็ต หรือการรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงาน (Factory Data Reset) ทีวีนั้นอาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว