หมายเลข ID หัวข้อ : 00246421 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2023พิมพ์

ข้อผิดพลาด (Error): 1002 หรือ 2123 ปรากฏขึ้นมาเมื่อพยายามจะอัปเดต Android TV™ หรือ Google TV

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ข้อผิดพลาด 1002 หรือ 2123 จะแสดงขึ้นมาเนื่องจากมีการรบกวนใน การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

  ถ้าหากท่านใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้ Wi-Fi ทำการเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครือข่ายของท่าน กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการปล่อยคลื่นวิทยุออกมา สิ่งนี้รวมถึงเตาอบไมโครเวฟ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน

  ถ้าหากข้อผิดพลาดนี้แสดงขึ้นมาอีกครั้งหลังการปิดการทำงานหรือปิดอุปกรณ์อื่น ๆ ที่อาจจะรบกวนกับสัญญาณคลื่นวิทยุ เราแนะนำให้ทำตามสองวิธีการต่อไปนี้เพื่อหาตัวอัปเดต:

  หมายเหตุ:

  • ข้อความ ข้อผิดพลาด:1002 หรือ 2123 สามารถแสดงขึ้นมาได้ เมื่อท่านทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดตซอฟต์แวร์เองในสภาวะแวดล้อมของเครือข่ายที่มีสัญญาณ Wi-Fi อ่อนมาก ๆ
  • ข้อผิดพลาด:1002 หรือ 2123 จะไม่แสดงขึ้นมา ถ้าหากทำการ ดาวน์โหลดตัวอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ