หมายเลข ID หัวข้อ : 00120999 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/01/2016พิมพ์

หน้าจออัพเดตซอฟต์แวร์จะปรากฎขึ้นมาในระหว่าง Initial Setup.

    หน้าจอนี้จะแนะนำให้ท่านทำการอัพเดต ไปเป็นซอฟต์แวร์ตัวล่าสุด.
    ถ้าหากท่านเลือกที่ Update Now, การอัพเดตจะเริ่มต้นขึ้น, และ ซอฟต์แวร์ ของทีวีจะทำการอัพเกรดไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด.

    ข้อสำคัญ: โปรดทราบว่า การติดตั้งตัวอัพเดตนี้จะใช้เวลาถึงประมาณ 30 นาที, ซึ่งช่วงเวลานี้ ท่านจะไม่สามารถใช้ทีวีของท่านได้, และหน้าจอจะแสดงพร้อมไอคอนอัพเดตขึ้นมา.

    คำเตือน: มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับฮาร์ดแวร์ได้. ในระหว่างการติดตั้งตัวอัพเดตนี้, ห้ามกดปุ่มใด ๆ, ห้ามปิดเพาเวอร์ของทีวี หรือ ปลดการเชื่อมต่อจาก AC power. การสูญเสียกำลังไฟในระหว่างการติดตั้งของอัพเดตซอฟต์แวร์นี้ จะทำให้ทีวีไม่ตอบสนองหรือต้องได้รับการตรวจสอบ.