หมายเลข ID หัวข้อ : 00191377 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/04/2019พิมพ์

หลังการเริ่มต้น Initial Setup ฉันได้เริ่มทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ แต่ดูเหมือนว่าจะทำต่อไปไม่เสร็จสิ้น.

    การอัปเดตซอฟต์แวร์นี้จะใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 30 นาที.
    กรุณารอในระหว่างที่มีลูกศรหมุนวนแสดงบนหน้าจอ

    ถ้าหากไม่มีลูกศรหมุนวนแสดงบนหน้าจอ ให้กดที่ปุ่ม BACK บนตัวรีโมทคอนโทรล เพื่อกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า ที่ท่านสามารถเลือก Update later เพื่อเริ่มต้นใช้งานทีวี
    ในกรณีนี้, ครั้งต่อไปที่ท่านเปิดทีวีขึ้นมา หน้าจอให้อัปเดตซอฟต์แวร์จะแสดงขึ้นมา และท่านสามารถทำการอัปเดตได้