หมายเลข ID หัวข้อ : 00233113 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

เครื่องบันทึก DVR / DVD

    เลือกชนิดของสาย

    คุณภาพของวิดีโอและเสียง สามารถจะแปรผันไป ตามฟีเจอร์หรือ ข้อมูลจำเพาะของสายแต่ละอันได้