หมายเลข ID หัวข้อ : 00233061 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

โทรศัพท์สมาร์ทโฟน/เครื่องแทบเล็ต

  มีหลายวิธีการที่จะแสดงคอนเทนท์ของ อุปกรณ์มือถือบนหน้าจอทีวี
  อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการแสดงคอนเทนท์ หรือหน้าจอของ อุปกรณ์มือถือบนหน้าจอทีวี เพื่อตรวจสอบดูว่าวิธีการใดที่สามารถใช้กับทีวีรุ่นของท่านได้บ้าง

  ท่านยังสามารถอ้างอิงกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวิธีการที่แสดงไว้ด้านล่าง:

  ข้อสำคัญ: ไม่ได้มี Sony TV ครบทั้งหมดทุกเครื่องที่จะมีฟีเจอร์ต่อไปนี้ ถ้าต้องการดูว่าทีวีของท่านรองรับการเชื่อมต่อนี้ได้หรือไม่ ให้ตรวจดูจาก ข้อมูลจำเพาะของทีวีนั้นใน คู่มือการใช้งาน

  Wireless

  แบบใช้สาย