หมายเลข ID หัวข้อ : 00233093 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

หูฟัง

    หูฟัง

    เลือกชนิดของการเชื่อมต่อ

    การเชื่อมต่อจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของทีวี และหูฟังนั้นๆ