หมายเลข ID หัวข้อ : 00187379 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/07/2021

Android TV™/Google TV™ สัญญาณ Wi-Fi หายไปหรือมีการตัดการเชื่อมต่อเป็นครั้งคราว

  ข้อสำคัญ: คำตอบนี้สำหรับ Android TV/Google TV เท่านั้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับทีวีอื่นที่ไม่ใช่ Android TV/Google TV ให้อ้างอิงกับหัวข้อ สัญญาณ Wi-Fi มีการหายไปหรือตัดการเชื่อมต่อเป็นครั้งคราว (สำหรับทีวีอื่นที่ไม่ใช่ Android TV/GoogleTV)

  ถ้าหาก สัญญาณ Wi‑Fi มีการตัดการเชื่อมต่อเป็นครั้งคราวหรือบ่อยครั้ง อันดับแรกให้ตรวจดูไอคอนเครือข่าย หรือสถานะการแจ้งเตือนของเครือข่ายในหน้าจอเมนูของทีวี หลังการตรวจดู ให้เลือกทีวีของท่านและลองทำดังต่อไปนี้:

  1. ตรวจดูสถานะไอคอนของเครือข่ายหรือการแจ้งเตือนของเครือข่าย

  สำหรับเครื่องรุ่นที่ออกในปี 2563 หรือหลังจากนั้น

  สำหรับ W8, X7 และ X74H / X75H ซีรีส์

  สำหรับเครื่องรุ่นที่ออกในปี 2562 หรือก่อนหน้านั้น


  2. รายการตรวจสอบ

  1. ความแรงของสัญญาณ Wi-Fi มีระดับอ่อน:ถ้าหากสัญญาณอ่อน การดรอปของสัญญาณอาจจะลดให้น้อยลงได้โดยการวางตัว เราท์เตอร์ Wi-Fi ให้ใกล้กับทีวีมากขึ้น

  2. ถ้าหากทีวีอยู่ใกล้กับเราท์เตอร์มากเกินไป:ถ้าหากทีวี และตัวเราท์เตอร์อยู่ใกล้กันมากเกินไป การติดต่อสื่อสารอาจจะทำงานไม่ได้ เราแนะนำให้ท่านรักษาระยะห่างระหว่างทีวีและตัวเราท์เตอร์ให้มากกว่า 1 เมตร

  3. มีอุปกรณ์ Wi-Fi ตัวอื่นใช้ในเครือข่ายเดียวกัน:ถ้าหากมีอุปกรณ์ตัวอื่นดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่เช่นวิดีโอ ความเร็วของเครือข่ายอาจจะลดลงได้ ในกรณีนี้ เราขอแนะนำให้ท่านหยุดการดาวน์โหลดวิดีโอไปก่อน

  4. รีเซ็ตทีวี /เราท์เตอร์ / โมเดมโดยการรีเซ็ตอุปกรณ์เหล่านี้ การเชื่อมต่อของสัญญาณ Wi-Fi อาจจะดีขึ้นได้ เพื่อทำการรีเซ็ตทีวี ให้อ้างอิงกับ จะทำการเริ่มการทำงานใหม่ (รีเซ็ต) Android TV/Google TV ได้อย่างไร? ถ้าต้องการรีเซ็ตตัวเราท์เตอร์ หรือโมเดม ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์นั้น ๆ

  5. การรบกวนจากอุปกรณ์ไร้สายตัวอื่น เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น หรือสภาวะแวดล้อม:ถ้าหากมีอุปกรณ์ไร้สายจำนวนมาก หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่นเตาอบไมโครเวฟในบ้าน การทำงานของ Wi-Fi ของทีวีอาจจะได้รับผลกระทบ ให้ลองทำการปิดอุปกรณ์ไร้สาย /เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่าง ๆ เหล่านี้ดู หรือนำออกไปให้ห่างจากทีวีดู การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมที่ทีวีนั้นติดตั้งอยู่ ถ้าท่านสามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งนั้นได้ ให้ลองตรวจเช็คดูว่าการทำงานของทีวีดีขึ้นหรือไม่

   อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้

   • เตาอบไมโครเวฟ
   • โทรศัพท์บ้านไร้สาย
   • อุปกรณ์ Bluetooth
   • เครื่องเปิดประตูโรงเก็บรถ
   • ของเล่นไร้สาย ฯลฯ

   สภาวะแวดล้อมที่อาจจะก่อให้เกิดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้

   • สถานที่ปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนออกมา เช่นที่ใกล้กับสายส่งไฟแรงสูงขนาดใหญ่
   • สถานที่ปล่อยไฟฟ้าสถิตออกมา
   • สถานที่เป็นฝาผนัง โต๊ะ หรือประตู ที่มีพื้นผิวเป็นโลหะ ฯลฯ
  6. การตั้งค่าย่านความถี่ของเราท์เตอร์ Wi-Fi:ขึ้นอยู่กับเราท์เตอร์ Wi-Fi นั้น อาจจะมีทั้งความถี่ขนาด 2.4 GHz และ 5 GHz เราขอแนะนำให้ท่านใช้ย่านความถี่ขนาด 5 GHz ถ้าหากมีให้

  หมายเหตุ: ถ้าหากทีวีไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้เลย ให้อ้างอิงกับหัวข้อAndroid TV/Google TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต: วิธีการดำเนินการวินิจฉัยเครือข่าย

  ถ้าหากท่านยังคงมีปัญหาเรื่องเครือข่ายอยู่ต่อไปหลังการทำตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว เราแนะนำให้ท่านใช้การเชื่อมต่อ LAN แบบใช้สาย จากโมเด็มหรือเราท์เตอร์ของท่านแทน