หมายเลข ID หัวข้อ : 00191532 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/09/2021

Android TV™ มีการเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ Android TV™ มีการปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

  คำตอบนี้จะให้ข้อมูลสำหรับการปิดฟีเจอร์ที่แตกต่างกันที่อาจจะทำให้ทีวีมีการเปิด หรือ ปิด เองโดยอัตโนมัติ:

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้ อุปกรณ์อย่างเช่น รีโมทคอนโทรลที่ทำงานด้วยเสียง (Voice Remote Control) หรือ ลำโพงสมาร์ท (Smart speaker) เครื่องอาจจะมีการตอบสนองต่อคำสนทนาในชีวิตประจำวันได้โดยบังเอิญ และทำให้ทีวีมีการเปิดหรือปิดขึ้นมาได้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าของอุปกรณ์สมาร์ทนั้นตามความจำเป็น

  ถ้าหากทีวีมีการเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ:

  • ปิดการทำงานของ ตัวตั้งเวลาเปิด (On timer):
  • ตั้ง เปิดทีวีออโต้ (Auto TV on) หรือ เปิดทีวีออโต้ (TV auto power on) ไปเป็น ปิด (Off):
  • ตั้ง Remote Start ไปที่ ปิด (Off):

  ถ้าหากขั้นตอนที่ให้มานี้ไม่ช่วยแก้ปัญหาให้ รีเซ็ตทีวีให้เป็นการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน

  ถ้าหากทีวีมีการปิดโดยอัตโนมัติ:

  ตรวจดูการตั้งค่าของ Daydream หรือ ตัวป้องกันหน้าจอ (Screen saver) :

  ตั้ง ตัวตั้งเวลาพักการทำงาน (Sleep timer), Idle TV standby และ ปิดเครื่องออโต้ (Auto shut-off) ไปที่ ปิด (Off):

  ถ้าหากขั้นตอนที่ให้มานี้ไม่ช่วยแก้ปัญหาให้ รีเซ็ตทีวีให้เป็นการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน