หมายเลข ID หัวข้อ : 00197352 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/11/2019

ช่องต่อ HDMI ใดที่รองรับฟอร์แมทที่เพิ่มขึ้น (18Gbps)

  ช่องต่อ HDMI ที่ใช้งานร่วมกันได้จะขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวี ดูรายการต่อไปนี้

  เครื่องรุ่นปี 2019
  เครื่องรุ่นปี 2018
  เครื่องรุ่นปี 2017
  เครื่องรุ่นปี 2016
  เครื่องรุ่นปี 2015

   

  เครื่องรุ่นปี 2019

  ซีรีส์ช่องต่อ HDMI ที่รองรับฟอร์แมทที่มีการยกระดับ (18Gbps)
  A9G ซีรีส์อินพุท HDMI ทั้งหมด
  Z9G ซีรีส์อินพุท HDMI ทั้งหมด
  X85G ซีรีส์(55/65/75/85)อินพุท HDMI ทั้งหมด
  X95G ซีรีส์อินพุท HDMI ทั้งหมด
  A8G ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
  X80G ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
  X85G ซีรีส์(KD-43/49)อินพุท HDMI2/3
  X90G ซีรีส์อินพุท HDMI2/3


  เครื่องรุ่นปี 2018

  ซีรีส์ช่องต่อ HDMI ที่รองรับฟอร์แมทที่มีการยกระดับ (18Gbps)
  A9F ซีรีส์อินพุท HDMI ทั้งหมด
  Z9F ซีรีส์อินพุท HDMI ทั้งหมด
  A8F ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
  X75F ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
  X78F ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
  X83F ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
  X85F ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
  X90F ซีรีส์อินพุท HDMI2/3


  เครื่องรุ่นปี 2017

  ซีรีส์ช่องต่อ HDMI ที่รองรับฟอร์แมทที่มีการยกระดับ (18Gbps)
  A1 ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
  X75E ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
  X82E ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
  X95E ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
  X80E ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
  X85E ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
  X90E ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
  X93E_X94E ซีรีส์อินพุท HDMI2/3


  รุ่นปี 2016

  ซีรีส์ช่องต่อ HDMI ที่รองรับฟอร์แมทที่มีการยกระดับ (18Gbps)
  S85D ซีรีส์อินพุท HDMI ทั้งหมด
  X9350D ซีรีส์อินพุท HDMI ทั้งหมด
  X85D ซีรีส์อินพุท HDMI ทั้งหมด
  X93D_X94D ซีรีส์อินพุท HDMI ทั้งหมด
  W8D ซีรีส์ไม่รองรับ
  W9D ซีรีส์ไม่รองรับ
  S80D ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
  X70D ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
  X75D ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
  X80D ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
  X83D ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
  Z9D ซีรีส์อินพุท HDMI2/3


  รุ่นปี 2015

  ซีรีส์ช่องต่อ HDMI ที่รองรับฟอร์แมทที่มีการยกระดับ (18Gbps)
  S85C ซีรีส์อินพุท HDMI ทั้งหมด
  X85C ซีรีส์อินพุท HDMI ทั้งหมด
  X90C_X91C ซีรีส์อินพุท HDMI ทั้งหมด
  X93C_X94C ซีรีส์อินพุท HDMI ทั้งหมด
  S80C ซีรีส์ไม่รองรับ
  W75C_W80C ซีรีส์ไม่รองรับ
  W85C ซีรีส์ไม่รองรับ
  W87C ซีรีส์ไม่รองรับ
  W95C ซีรีส์ไม่รองรับ
  X80C_X81C ซีรีส์ไม่รองรับ
  X83C ซีรีส์ไม่รองรับ

   

  สำหรับวิธีการดูภาพ 4K ด้วยฟอร์แมทที่มีการยกระดับ (18Gbps), ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:
  ฉันจะดูคอนเทนท์ 4K (50/60p) และ HDR จากอุปกรณ์ HDMI ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ Android TV™ ได้อย่างไร ?