หมายเลข ID หัวข้อ : 00202915 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/10/2018

ข้อผิดพลาด: TVP-830 เมื่อพยายามจะเข้าไปในแอป Netflix video-on-demand.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ ถ้าหากท่านเห็นข้อผิดพลาด TVP-830 เมื่อพยายามจะดูวิดีโอโดยใช้ฟีเจอร์ Netflix video-on-demand:

  หมายเหตุ: เนื่องจากแต่ละขั้นตอนเหล่านี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้ ให้ตรวจเช็คดูว่าข้อผิดพลาดนี้ยังมีการแสดงขึ้นมาใหม่อีกหรือไม่ หลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว.

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ิวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตของท่าน เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้ว.

   หมายเหตุ: เราแนะนำว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้อยู่จะต้องมีให้ในสิ่งต่อไปนี้ ความเร็วในการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ต:

   • 2.5 Mbps หรือสูงกว่าสำหรับการดูคอนเทนท์ที่เป็นความคมชัดระดับมาตรฐาน(Standard Definition) (SD)
   • 10 Mbps หรือสูงกว่าสำหรับการดูคอนเทนท์ที่เป็นความคมชัดสูง(High Definition) (HD)
  2. รีเซ็ตอุปกรณ์ในเครือข่ายทั้่งหมดเช่นโมเด็มและเราท์เตอร์ โดยการปิดเพาเวอร์ลงไปนาน 1 นาที.
  3. จากเมนูของอุปกรณ์ิวิดีโอทางอินเทอร์เน็ต ให้ทำการRefresh Internet Content.
   หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องทำใน Android TV.
  4. ถ้าหากช่องวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตอันอื่นทำงานได้ อาจจะมีปัญหาการลิงค์ระหว่างอุปกรณ์ของท่านกับ Netflix. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อทำการลิงค์อุปกรณ์ของท่านเข้าไปใหม่กับ Netflix:
   1. การปลดลิงค์บัญชีผู้ใช้งาน Netflix ของท่าน จากอุปกรณ์ิวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตของท่าน.
   2. การลิงค์อุปกรณ์ิวิดีโอทางอินเทอร์เน็ต เข้ากับบัญชีผู้ใช้งาน Netflix ที่ใช้งานได้ของท่าน.
   3. เข้าไปช่อง Netflix ในอุปกรณ์ิวิดีโอทางอินเทอร์เน็ต ของท่าน.