หมายเลข ID หัวข้อ : 00151178 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/08/2019

ข้อผิดพลาด: 5008 แสดงขึ้นมาเมื่อพยายามจะใช้ช่องวิดีโอของ Netflix.

    ข้อผิดพลาดนี้จะแสดงขึ้นมา เพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบว่าทีวีนั้นต้องได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ ก่อนที่จะดูช่องวิดีโออินเทอร์เน็ตใดๆ ได้

    เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ดาวน์โหลด ซอฟต์วแวร์สำหรับอัปเดตตัวล่าสุด