หมายเลข ID หัวข้อ : 00231455 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/06/2021พิมพ์

ตำแหน่งของปุ่มปิดเปิด Power ของ BRAVIA TV รุ่นปี 2557 ถึง 2560

  ค้นหาตำแหน่งของปุ่มปิดเปิด Power  ตามรุ่นเครื่องของท่าน

  สำหรับตำแหน่งของปุ่มปิดเปิด (Power) ของ BRAVIA TV รุ่นปี 2561 ถึง 2564 กรุณาตรวจเช็คได้ที่นี่

  รุ่นปีรุ่นตำแหน่งของปุ่มปิดเปิด Powerรุ่นปีรุ่นตำแหน่งของปุ่มปิดเปิด Power
  2560KDL-32R300E
  KDL-40R350E
  2559KDL-32W600D
  KDL-40W650D
  KDL-48W650D
  KDL-40W660E
  KDL-49W660E
  KDL-43W750D
  KDL-49W750D
  KDL-43W750E
  KDL-49W750E
  KD-49X7000D
  KD-55X7000D
  KD-43X7000E
  KD-49X7000E
  KD-55X7000E
  KD-43X8000D
  KD-49X8000D
  KD-65X7000EKDL-55W650D
  KD-43X8000E
  KD-49X8000E
  KD-55X8000E
  KD-55X8500D
  KD-65X8500D
  KD-55X8500E
  KD-65X8500E
  KD-75X8500E
  KD-55X9300D
  KD-65X9300D
  KD-55X9000E
  KD-65X9000E
  KD-65Z9D
  KD-75Z9D
  KD-65X9300E
  KD-75X9400E
    
  KD-55A1
  KD-65A1
    
  รุ่นปีรุ่นตำแหน่งของปุ่มปิดเปิด Powerรุ่นปีรุ่นตำแหน่งของปุ่มปิดเปิด Power
  2558KDL-32R300C
  KDL-40R350C
  2557KDL-32R420B
  KDL-40R470B
  KDL-40R550C
  KDL 48R550C
  KDL-32R300B
  KDL-32W700C
  KDL-40W700C
  KDL-48W700C
  KDL-32W700B
  KDL-42W800B
  KDL-50W800B
  KDL-55W800B
  KDL-43W800C
  KDL-50W800C
  KDL-55W800C
  KDL 40W600B
  KDL-48W600B
  KD-43X8300C
  KD-49X8300C
  KDL-60W600B
  KD-55X8500CKDL-70W850B
  KD-55S8500C
  KD-65S8500C
  KD-65X9000B
  KD-55X9000C
  KD-65X9000C
  KD-55X8500B
  KD-65X8500B
  KD-65X9300C
  KD-75X9400C
  KD-85X9500B

  หมายเหตุ:สำหรับทีวีรุ่นอื่นๆ ตำแหน่งของปุ่ม TV อาจจะแตกต่างออกไปได้ ให้ตรวจเช็คดูบริเวณด้านข้าง ด้านหลัง ด้านหน้า และด้านบนของทีวีของท่าน หรืออ้างอิงกับคู่มือของทีวีนั้น