หมายเลข ID หัวข้อ : 00257152 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/04/2022พิมพ์

ไฟล์แบบใดที่รองรับได้สำหรับการเล่นผ่านเครือข่ายในบ้านและการเล่น USB?

  หมายเหตุ: รูปแบบไฟล์ที่รองรับได้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามการอัปเดต ถ้าต้องการตรวจดูข้อมูลล่าสุด ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้


  สำหรับ Android TV: ตรวจดูคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้
  ฟอร์แมทของไฟล์อะไรบ้างที่รองรับโดยแอป Album, Music และVideo ได้?


  สำหรับ LCD รุ่นปัจจุบัน (2555 และหลังจากนั้น) ตรวจดูคู่มือให้ความช่วยเหลือ

  สำหรับรุ่นปัจจุบันข้อมูลความเข้ากันได้สามารถจะหาได้ง่าย ๆ ในคู่มืออ้างอิงหรือคู่มือให้ความช่วยเหลือ ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ด้านล่างและดูคู่มืออ้างอิงหรือคู่มือให้ความช่วยเหลือของทีวีท่านโดยการทำตามขั้นตอนด้านล่าง
  https://www.sony-asia.com/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs

  หมายเหตุ: การแสดงของหน้าจอและ ตัวเลือกในขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่อาจจะแตกต่างได้จากสถานการณ์จริง

  1. คลิกที่ชื่อรุ่นทีวีของท่าน
   หมายเหตุ: สำหรับวิธีตรวจดูชื่อรุ่นทีวีของท่าน ให้อ้างอิงกับ วิธีตรวจดูชื่อรุ่นทีวีของท่าน ด้านล่าง
  2. สำหรับ คู่มืออ้างอิง (Reference Guide) ให้คลิกที่ คู่มืออ้างอิง (Reference Guide)
  3. หลังการเปิด คู่มืออ้างอิง (Reference Guide) ให้คลิกที่ ทำการนำทางจากเมนูโฮม (Home Menu)
  4. คลิกที่ มีเดีย (Media) เล่นภาพถ่าย/เพลง/ วิดีโอ จาก USB (Playback Photo/Music/Video via USB)
  5. ดูในคอลัมม์รูปแบบวิดีโอ USB Video เพื่อหารูปแบบไฟล์ที่เข้ากันได้ทั้งหมด
  6. สำหรับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) (บางทีจะเรียก iManual) คลิกที่ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)
  7. หลังจากที่เปิด คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) หรือ iManualให้คลิกที่ การใช้อุปกรณ์อื่น ๆ (Using Other devices)
   หมายเหตุ: ถ้ามีกล่องค้นหาใน คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) ให้ค้นหาสำหรับ "USB" และเลือกที่ เล่น ภาพถ่าย / เพลง / วิดีโอ จาก USB (Playback Photo / Music / Video via USB) หรือ การเล่นเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ USB (Playing content stored on a USB device)

  หมายเหตุ:

  • ในกรณีที่ไม่มี คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) ในเวอร์ชัน HTML แต่มีเพียง คู่มือแนะนำการใช้งาน (Instruction manual) หรือ คู่มือการใช้งาน (Operation Manual) ที่เป็น PDF ในเมนู การนำทางผ่านโฮม (Navigating through Home) ให้มองหา มีเดีย (Media)การเล่น ภาพถ่าย/เพลง/ วิดีโอ จาก USB (Playback Photo/Music/Video via USB)
  • ความละเอียดของวิดีโอ 4K ไม่รองรับจากการเชื่อมต่อภายในบ้าน
  • ไฟล์ Photo RAW รองรับได้เฉพาะที่มาจากอินพุต USB เท่านั้น
  • ไฟล์เพลง LPCM รองรับได้เฉพาะที่มาจากการเชื่อมต่อภายในบ้านเท่านั้น