หมายเลข ID หัวข้อ : 00200980 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/01/2024พิมพ์

ฉันจะปิดหรือปิดใช้งานแอปใน Android TV / Google TV ของฉันได้อย่างไร?

  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการตรวจดูเวอร์ชันของ OS กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ Android™ OS เวอร์ชันอะไรที่ Android TV™/Google TV™ ใช้อยู่?

  ระบบปฏิบัติการ Android™ 10 / Android™ 11/Android™ 12

  1. กดที่ปุ่ม การตั้งค่าด่วน (Quick Settings) หรือ ปุ่ม การตั้งค่าด่วน (Quick Settings) ที่อยู่ใต้ปุ่มเปิดปิด (Power) หรือครึ่งบนของรีโมทคอนโทรล)
  2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  3. จากหน้าจอการตั้งค่า เลือกที่ แอป (Apps)
  4. กดที่ปุ่มลูกศรชี้ไปทาง ขึ้น หรือ ลง เพื่อไฮไลต์แอปที่ท่านต้องการจะปิดหรือปิดใช้งาน เลือกที่ ดูแอปทั้งหมด (See all apps) เพื่อดูรายการแอปทั้งหมด
  5. กดปุ่ม เลือก (Enter) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกแอป
  6. เลือกที่ บังคับให้หยุด (Force stop) หรือ ปิดใช้งาน (Disable)

  ระบบปฏิบัติการ Android™ 8.0 Oreo™/Android™ 9.0 Pie

  1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม หน้าหลัก (Home)
  2. ที่หน้าจอหลัก (Home) เลือกที่ไอคอน แอป (Apps) หรือกดค้างที่ปุ่ม หน้าหลัก (Home) เพื่อเปิดรายการของแอปที่ติดตั้งไว้
  3. กดที่ปุ่มลูกศรชี้ไปทาง ซ้าย, ขวา, ขึ้น, หรือ ลง เพื่อไฮไลต์แอปที่ท่านต้องการจะปิดหรือปิดใช้งาน
  4. กดค้างที่ปุ่ม เลือก (Enter)
  5. เลือกไปที่ ข้อมูล (Info)
  6. เลือกที่ บังคับให้หยุด (Force stop) หรือ ปิดใช้งาน (Disable)