หมายเลข ID หัวข้อ : 00187379 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/12/2023พิมพ์

สัญญาณ Wi-Fi ทีวีมีการลดลง หรือมีการตัดการเชื่อมต่อแบบไม่ต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ

  ถ้าหากสัญญาณ Wi‑Fi มีการตัดการเชื่อมต่อเป็นครั้งคราวหรือบ่อยครั้ง อันดับแรกกรุณาตรวจดูไอคอนเครือข่าย หรือสถานะการแจ้งเตือนของเครือข่ายบนหน้าจอเมนูของทีวี หลังการตรวจดู กรุณาเลือกทีวีของท่าน และลองทำดังต่อไปนี้:

  ข้อสำคัญ: ถ้าหากทีวีไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้เลย กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ ทีวี BRAVIA ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้: วิธีดำเนินการวิเคราะห์เครือข่าย

  1. ตรวจดูไอคอนของเครือข่ายหรือสถานะการแจ้งเตือนของเครือข่าย

  ขั้นตอนจะแตกต่างกันตามชนิดรุ่นทีวีของท่าน:
  หมายเหตุ: สำหรับชนิดของรุ่นทีวีของท่าน กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ วิธีตรวจดูว่าทีวี BRAVIA ของท่านเป็น Google TV™, Android TV™ หรือทีวีอื่น ๆ

  W8L, X64L, X70L, X74L, X75L, X77L, W8K, X74K, X75K, W8, X7, X74H และ X75H ซีรีส์

  Google TV และ Android TV รุ่นอื่น ๆ ที่แสดงไว้ด้านล่าง

  รุ่นของ Android TV ในเป้าหมาย: A8H, A9S, X9000H, X80H, X81H, X85H, X90H, X91H (49, 85), X95H (55, 65, 75), Z8H, Z9H ซีรีส์

 • ตรวจดูการแจ้งเตือนด้านล่างของ เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)
  หมายเหตุ: หน้าจอที่แสดงอาจจะแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือเวอร์ชันของ OS นั้น ๆ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง
 • ขึ้นกับการแจ้งเตือน กรุณาตรวจดูดังต่อไปนี้:
  • ถ้าทีวีไม่ได้เชื่อมต่อกับเราเตอร์ Wi-Fi จะมีการแจ้งเตือนของ ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย (No network connected) แสดงขึ้นมา ตรวจดูรายการ 4 และ 5 ในส่วนของ รายการที่ตรวจสอบ
  • ถ้าหากการแจ้งเตือน ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย (No network connected) ไม่แสดงขึ้นมา กรุณาเลือกที่ เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet) ตรวจดูสถานะการเชื่อมต่อของ SSID ในตารางต่อไปนี้ และจากนั้นตรวจดูรายการที่ตรวจสอบที่สอดคล้องกัน
   ไอคอนหรือการแจ้งเตือนสถานะหรือรายการตรวจสอบ
   ไอคอนสัญญาณอ่อน

   ความแรงของสัญญาณ Wi-Fi มีระดับอ่อน ตรวจดูรายการ 1, 2, 3, 5 และ 6 ในส่วนของ รายการที่ตรวจสอบ

   เชื่อมต่อแล้ว (Connected) ไม่มีอินเทอร์เน็ต (No internet) หรือ ลงชื่อเข้าเครือข่าย (Sign into network)ทีวีเชื่อมต่อกับเราเตอร์ Wi-Fi แต่ไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ตรวจดูรายการ 4 ในส่วนของ รายการที่ตรวจสอบ
 • Android TV รุ่นอื่น ๆ

  ทีวีรุ่นอื่น ๆ


  2. รายการตรวจสอบ

  1. ความแรงของสัญญาณ Wi-Fi มีระดับอ่อน: ถ้าหากสัญญาณอ่อน การขาดหายของสัญญาณอาจจะลดให้น้อยลงได้โดยการวางตัวเราเตอร์ Wi-Fi ให้ใกล้กับทีวีมากขึ้น

  2. ถ้าหากทีวีอยู่ใกล้กับเราเตอร์มากเกินไป: ถ้าหากทีวี และตัวเราเตอร์อยู่ใกล้กันมากเกินไป การติดต่อสื่อสารอาจจะทำงานไม่ได้ เราแนะนำให้ท่านรักษาระยะห่างระหว่างทีวี และตัวเราเตอร์ให้มากกว่า 1 เมตร

  3. มีอุปกรณ์ Wi-Fi ตัวอื่นใช้ในเครือข่ายเดียวกัน: ถ้าหากมีอุปกรณ์ตัวอื่นดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ เช่นวิดีโอ ความเร็วของเครือข่ายอาจจะลดลงได้ ในกรณีนี้ เราขอแนะนำให้ท่านหยุดการดาวน์โหลดวิดีโอไปก่อน

  4. การรีเซ็ตทีวี เราเตอร์ และโมเด็ม: โดยการรีเซ็ตอุปกรณ์เหล่านี้ การเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi อาจจะดีขึ้น

  5. มีการรบกวนจากอุปกรณ์ไร้สาย เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสภาวะแวดล้อมอื่น ๆ: ถ้ามีการใช้อุปกรณ์ไร้สาย หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้าเช่น เตาไมโครเวฟ จำนวนมากอยู่ในบ้าน ประสิทธิภาพของ Wi-Fi ในทีวีอาจจะได้รับผลกระทบ กรุณาลองทำการปิดอุปกรณ์ไร้สาย /เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่าง ๆ เหล่านี้ดู หรือนำออกไปให้ห่างจากทีวีดู การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมที่ทีวีนั้นติดตั้งอยู่ ถ้าท่านสามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งนั้นได้ กรุณาลองตรวจเช็คดูว่าการทำงานของทีวีดีขึ้นหรือไม่

   • อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้
    • เตาอบไมโครเวฟ
    • โทรศัพท์บ้านไร้สาย
    • อุปกรณ์ Bluetooth
    • เครื่องเปิดประตูโรงเก็บรถ
    • ของเล่นไร้สาย ฯลฯ
   • สภาวะแวดล้อมที่อาจจะก่อให้เกิดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้
    • สถานที่ปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนออกมา เช่นที่ใกล้กับสายส่งไฟแรงสูงขนาดใหญ่
    • สถานที่ปล่อยไฟฟ้าสถิตออกมา
    • สถานที่เป็นฝาผนัง โต๊ะ หรือประตู ที่มีพื้นผิวเป็นโลหะ ฯลฯ
  6. การตั้งค่าย่านความถี่ของเราเตอร์ Wi-Fi: ขึ้นกับเราเตอร์ Wi-Fi ของท่าน ความถี่ 2.4GHz, 5GHz หรือ 6GHz อาจจะใช้งานได้ ถ้าหากความถี่ 5GHz หรือ 6GHz ใช้งานได้ เราแนะนำให้ใช้หนึ่งของความถี่เหล่านั้น (การพร้อมใช้งานของ 6GHz จะแล้วแต่ประเทศ)
   โปรดตรวจดูข้อมูลจำเพาะของทีวีเพื่อดูว่ารองรับความถี่ใดบ้าง สำหรับวิธีการหาดูข้อมูลจำเพาะ กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ ฉันจะสามารถหาข้อมูลจำเพาะ (ขนาด น้ำหนัก ช่องเสียบสำหรับเชื่อมต่อ ติดตั้งบนผนัง ฯลฯ) สำหรับทีวีนี้ได้อย่างไร? article.

  ถ้าหากท่านยังคงมีปัญหาเรื่องเครือข่ายอยู่ต่อไป หลังการทำตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว เราแนะนำให้ท่านใช้การเชื่อมต่อ LAN แบบใช้สาย จากโมเด็มหรือเราเตอร์ของท่านแทน