หมายเลข ID หัวข้อ : 00296366 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/07/2023พิมพ์

จะทำการติดตั้งแอป Zoom ในทีวี BRAVIA ได้อย่างไร และทีวีและกล้องใดที่รองรับได้?

  กรุณาทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อติดตั้งแอป Zoom ใน ทีวี BRAVIA:

  ทีวี BRAVIA ที่รองรับ Zoom ได้

  รุ่นเครื่อง ทีวี BRAVIA ที่รองรับแอป Zoom ได้:

  • เครื่องรุ่นปี 2566: A80L, A75L, X95L, X93L, X90L, X85L, X82L และ X80L ซีรีส์
  • เครื่องรุ่นปี 2565: A95K, A90K, A80K, A75K, X95K, X90K, X85K, X80K และ Z9K ซีรีส์

  หมายเหตุ:

  • ก่อนติดตั้งแอป Zoom กรุณาอัปเดตทีวีให้เป็นซอฟต์แวร์ล่าสุดที่มีให้ (เวอร์ชัน 6.7240 หรือที่ใหม่กว่า) สำหรับความช่วยเหลือในการอัปเดต กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์
  • Sony ไม่สามารถให้การรับประกันใด ๆ ได้ แต่แอป Zoom อาจจะติดตั้งและทำงานใน ทีวี BRAVIA ที่นอกเหนือจากที่แสดงในรายการข้างต้นได้

  กล้องที่รองรับตามรายการรุ่นเครื่อง ทีวี BRAVIA ที่แสดงไว้

  รุ่นของ BRAVIA CAM ที่รองรับได้:

  • CMU-BC1
  • CMU-BC1M

  หมายเหตุ:

  • CMU-BC1M ไม่ได้มีแยกจำหน่ายเนื่องจากจะมีให้พร้อมกับ ทีวี BRAVIA บางรุ่นเท่านั้น
  • Sony ไม่สามารถให้การรับประกันใด ๆ ได้ แต่แอป Zoom อาจจะทำงานกับกล้อง USB (กล้อง Web) สำหรับ Android ได้

  วิธีการติดตั้งแอป Zoom ใน ทีวี BRAVIA

  1. กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ ฉันจะติดตั้งแอปพลิเคชันใน Google TV™ หรือ Android TV™ ได้อย่างไร? และค้นหา Zoom
   หมายเหตุ:
   • ขึ้นกับประเทศหรือภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่ ท่านอาจจะไม่สามารถหาแอป Zoom ได้ ถ้าหากเป็นในกรณีนี้ กรุณาติดต่อ Zoom สำหรับความช่วยเหลือ
   • ท่านสามารถหากความช่วยเหลือในการติดตั้งแอปได้ใน คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide)
  2. การติดตั้งแอป Zoom