หมายเลข ID หัวข้อ : 00281316 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/07/2023พิมพ์

[วิดีโอ] วิธีการเชื่อมต่อ Sony Android TV ของท่านกับระบบเชื่อมต่อไร้สาย

    เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อ Sony Android TV ของท่านกับระบบเชื่อมต่อไร้สาย

    หมายเหตุ: วิดีโอนี้มีเฉพาะที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น


    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube