หมายเลข ID หัวข้อ : 00198822 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/07/2023พิมพ์

ฉันจะอัปเดตแอปที่ติดตั้งมาให้ล่วงหน้าใน Google TV™ หรือ Android TV™ เช่น Netflix หรือ YouTube™ ได้อย่างไร?

  ถ้าหากแอป Google Play Store มีการตั้งไว้เป็น อัปเดตแอปอัตโนมัติในเวลาใด ๆ (Auto-update apps at any time) (ค่าเริ่มต้น) แอปที่ติดตั้งมาให้ล่วงหน้าในทีวีโดยปกติจะมีการอัปเดตให้โดยอัตโนมัติ
  ตรวจดูการตั้งค่านี้โดยใช้ขึ้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ แอป (Apps)ดูแอปทั้งหมด (See all apps)Google Play Store (ใน System Apps) → เปิด (Open) ขยับเคอร์เซอร์ไปที่ไอคอน โปรไฟล์ (Profile) ที่ด้านขวาบนของหน้าจอและเลือกที่ การตั้งค่า (Settings)การอัปเดตแอปอัตโนมัติ (Auto-update apps)การอัปเดตแอปอัตโนมัติที่เวลาใด ๆ (Auto-update apps at any time)
   • เลือกที่ แอป (Apps)Google Play Storeการตั้งค่า (Settings)การอัปเดตแอปอัตโนมัติ (Auto-update apps)การอัปเดตแอปอัตโนมัติที่เวลาใด ๆ (Auto-update apps at any time)
   • เลือกที่ Google Play Store การตั้งค่า (Settings)การอัปเดตแอปอัตโนมัติ (Auto-update apps)การอัปเดตแอปอัตโนมัติที่เวลาใด ๆ (Auto-update apps at any time)