หมายเลข ID หัวข้อ : 00120313 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/02/2023พิมพ์

ฉันจะถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันใน Google TV™ หรือ Android TV™ ได้อย่างไร?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ (Android TV หรือ Google TV) และ/หรือระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น กรุณาตรวจดูส่วนของผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้ ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนเหล่านี้

  1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือกที่ แอป (Apps)
   หมายเหตุ:
   • ถ้าหาก รีโมทคอนโทรลที่ให้มามีปุ่ม Apps ท่านสามารถกดที่ปุ่ม Apps นี้เพื่อให้แสดงรายการแอปพลิเคชันได้
   • รูปภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างของทีวีที่ใช้ Android™ 10.0.
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ ดูแอปทั้งหมด (See all apps) — เลือกแอปที่จะลบ — ถอนการติดตั้ง (Uninstall)
   • เลือกแอปที่จะลบ — ถอนการติดตั้ง (Uninstall)

  หมายเหตุ: