หมายเลข ID หัวข้อ : 00249778 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/01/2024พิมพ์

ระยะทางสำหรับการดูทีวีที่แนะนำคือเท่าใด?

  ระยะทางการดูที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับขนาดของหน้าจอทีวี และความละเอียดของหน้าจอทีวีนั้น กรุณาอ้างอิงกับต่อไปนี้:

  หมายเหตุ:

  • ระยะทางที่เหมาะสมสำหรับการดูที่สะดวกสบาย ขึ้นอยู่กับเนื้อหา สภาวะแวดล้อมการดู และสภาวะทางกายภาพของผู้ดูด้วย เราแนะนำให้ดูจากระยะห่างที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันควรจะมีช่วงหยุดพักเป็นระยะ ๆ
  • ระยะทางด้านล่างเป็นระยะทางน้อยที่สุดสำหรับการอ้างอิงของท่าน กรุณาปรับระยะทางเหล่านี้ตามความต้องการส่วนตัวและรูปแบบพื้นที่อาศัยของท่าน

  สำหรับรุ่นที่เป็น 4K

  ระยะทางที่แนะนำสำหรับการดู 4K TV คือ 1.5 เท่าของขนาดหน้าจอทีวีทางแนวตั้ง ดูจากระยะทางนี้ จะทำให้ไม่เห็นความแตกต่างของแต่ละจุดพิกเซลด้วยตาเปล่าได้ นี่หมายถึงจุดพิกเซลจะหายไปอย่างได้ผลเมื่อดูภาพที่เป็น 4K เป็นการให้ประทับใจในการรับชมภาพของทีวี ที่มีรายละเอียดและ ความละเอียดเดียวกันเหมือนชีวิตจริง

  ขนาดทีวีช่วงระยะห่างของการดู
  (ประมาณ)
  43 นิ้ว90 ซม./ 2.95 ฟุต
  49 นิ้ว1 เมตร / 3.28 ฟุต
  55 นิ้ว1 เมตร / 3.28 ฟุต
  65 นิ้ว1.2 เมตร / 3.94 ฟุต
  75 นิ้ว1.4 เมตร / 4.60 ฟุต
  85 นิ้ว1.6 เมตร / 5.25 ฟุต

  สำหรับที่เป็นความคมชัดสูง

  ระยะทางที่แนะนำสำหรับการดูทีวีความคมชัดสูง คือ 3 เท่าของขนาดหน้าจอทีวีทางแนวตั้ง

  ขนาดทีวีช่วงระยะห่างของการดู
  (ประมาณ)
  22 นิ้ว80 ซม./ 2.62 ฟุต
  26 นิ้ว1 เมตร / 3.28 ฟุต
  32 นิ้ว1.2 เมตร / 3.94 ฟุต
  40 นิ้ว1.5 เมตร / 4.92 ฟุต
  43 นิ้ว1.7 เมตร / 5.57 ฟุต
  46 นิ้ว1.7 เมตร / 5.57 ฟุต
  49 นิ้ว1.9 เมตร / 6.23 ฟุต
  50 นิ้ว1.9 เมตร / 6.23 ฟุต
  55 นิ้ว2.1 เมตร / 6.89 ฟุต
  60 นิ้ว2.3 เมตร / 7.55 ฟุต

  สำหรับรุ่นที่เป็นความคมชัดมาตรฐาน (Standard Definition)

  ระยะทางที่แนะนำสำหรับการดู ทีวีความคมชัดมาตรฐาน คือ 6 เท่าของขนาดหน้าจอทีวีทางแนวตั้ง