หมายเลข ID หัวข้อ : 00233101 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/11/2019

เกมคอนโซล

  ก่อนการเชื่อมต่อ

  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าทีวีของท่านมีซอฟต์แวร์ (เฟิร์มแวร์)ระบบที่เป็นตัวล่าสุดแล้ว ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ จะมีให้สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ LCD บางรุ่น 

  ทำการเชื่อมต่อ HDMI

  1. ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ด้านล่าง เพื่อเชื่อมต่อเกมคอนโซลของท่านเข้ากับทีวีของท่าน

  2. เปิดทีวีของท่านและจากนั้นเปลี่ยน ช่องสัญญาณของทีวีไปเป็น HDMI ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีได้มีการตั้งไปที่อินพุตที่วิดีโออินพุตที่ถูกต้องเพื่อรับสัญญาณ HDMI. รีโมทส่วนมากของทีวี จะมีปุ่มInputที่เป็นแบบวนจากอินพุตหนึ่งไปยังอีกอินพุตหนึ่งที่อยู่ถัดไป กดปุ่มInput ซ้ำๆ จนกระทั่ง HDMI input ที่ถูกต้องแสดงขึ้นมาบนทีวี ต้องมั่นใจว่าได้เช็คดูว่าเป็นอินพุตใดบนทีวีที่ท่านเชื่อมต่อเข้าไป.
  3. เปิด เกมคอนโซลของท่านขึ้นมาโดยการกดที่ปุ่มเปิดปิด

  4. หมายเหตุสำหรับ PlayStation 4:
   ถ้าหากท่านไม่สามารถทำให้มีภาพออกมาได้เมื่อเปิดระบบ PlayStation 4 (ไฟแสดงสถานะกำลังไฟจะติดเป็นสีขาว) ให้กดที่ ปุ่มเปิดปิดไว้นานอย่างน้อย 7 วินาที (จนกระทั่งมีเสียงบิ๊บดังขึ้นมาสองครั้ง) เพื่อปิดเพาเวอร์ และจากนั้นให้เปิดเพาเวอร์ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง