หมายเลข ID หัวข้อ : 00226474 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/02/2020

ฉันไม่ได้พูดคำว่า "Ok Google" แต่ Google Assistant แสดงขึ้นมา

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้ ของบทความนี้

  ถ้าหากมี "Ok Google" ออกมาจากทีวี, เช่นในระหว่างการโฆษณา ไมโครโฟนในตัวของทีวีอาจจะตอบสนองได้
  ให้กดที่ปุ่ม BACK บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อยกเลิกสถานะของความพร้อมของ Google Assistant

  ตรวจเช็คดูการตั้งค่าของTV position

  1. กดที่ปุ่ม HOME ที่ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี
  2. เลือกที่  Settings.
  3. เลือกที่ Sound หรือเลือกที่ Display & Sound และจากนั้นเลือกที่ Sound
  4. เลือกที่ TV position.
  5. เลือกที่ Table-Top stand หรือ Wall Mount.

  หมายเหตุ: เมื่อมีการเปิดการตั้งค่าของ Accessibility (Screen Reader หรือ Talkback) ไว้ Google Assistant อาจจะตอบสนองกับการอ่านของทีวีต่อคำว่า "Ok Google" ได้