หมายเลข ID หัวข้อ : 00202599 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/04/2019

ฟีเจอร์การจดจำเสียง(Voice Recognition)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้.
   

  การค้นหาด้วยเสียง(Voice search) และ Google Assistant

  Android TV™ มีฟีเจอร์การจดจำเสียง. ฟีเจอร์นี้เรียกว่า “การค้นหาด้วยเสียง(voice search)” และจะทำให้ท่านป้อนคำสั่งเข้าไปให้กับทีวี โดยใช้เสียงของท่านได้. ถ้าหากทีวีของท่านมี Google Assistant ในตัว, ท่านสามารถจะขอความช่วยเหลือจาก Google Assistant ของท่านได้.
  ทีวี จะรองรับ Google Assistant ได้หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือภาษาของท่าน. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ ที่นี่.
  สำหรับวิธีการใช้ฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียง(Voice search) ให้อ้างอิงกับ ที่นี่.

   

  พบกับการค้นหาด้วยเสียงแบบแฮนด์ฟรี(เฉพาะทีวีที่มีไมค์ในตัว)

  ถ้าหากทีวีนั้นมีการตั้งค่าของ การตรวจหา“Ok Google” , ท่านสามารถใช้การค้นหาสำหรับด้วยเสียงหรือสั่งงานทีวีแบบแฮนด์ฟรีได้.
  ถ้าหากทีวีนั้นรองรับ Google Assistant ท่านสามารถสั่งงาน Google Assistant แบบแฮนด์ฟรีได้่
  ทีวีนั้นรองรับการตั้งค่าแบบ การตรวจหา“Ok Google” ได้หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือภาษาของท่าน. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับที่นี่.

  หมายเหตุ: Google Assistant หรือการค้นหาด้วยเสียง ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย.

   

  *Google, Android TV และเครื่องหมายและโลโก้ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.