หมายเลข ID หัวข้อ : 00202575 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

โหมด Netflix calibrated คืออะไร?

    เป็นโหมดคุณภาพของภาพที่ท่านสามารถเลือกได้เฉพาะเมื่อดู Netflix, เพื่อดูคอนเทนท์ด้วยภาพที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับที่โปรดิวเซอร์ตั้งใจไว้.