หมายเลข ID หัวข้อ : 00202587 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2020

การใช้ TV Menu / TV Menu Bar

  สำหรับ A9G/X85G/X95G/Z9G ซีรีส์:
  กดที่ปุ่ม TV ในระหว่างที่กำลังรับชมรายการส่งออกอากาศของทีวี เพื่อให้แสดง TV Menu
  ท่านสามารถตรวจเช็คโปรแกรมทีวีอื่นได้ ในระหว่างที่กำลังรับชมรายการทีวีปัจจุบันอยู่ และท่านสามารถจะทำการเปลี่ยนไปยังช่องที่ท่านดูบ่อยๆ ได้ด้วยเพียงขั้นตอนเดียว 
  ถ้าท่านต้องการให้ TV Menu หายไป ให้กดที่ปุ่ม TV หรือ BACK

  รุ่นอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้างต้น:
  กดที่ปุ่ม TV ในระหว่างที่กำลังดูรายการออกอากาศของทีวี เพื่อให้แสดง TV Menu Bar
  ขึ้นมา ท่านสามารถทำการตรวจเช็ครายการโปรแกรมทีวีอื่น ได้ในระหว่างที่รับชมรายการทีวีปัจจุบันอยู่ และท่านสามารถเปลี่ยนช่องสัญญาณที่ท่านชมอยู่บ่อย ๆ หรือสลับไปที่แอปที่ท่านใช้มาล่าสุดด้วยเพียงขั้นตอนเดียว
  ถ้าหากท่านต้องการจะให้ TV Menu Bar หายไปให้กดที่ปุ่ม TV หรือ BACK