หมายเลข ID หัวข้อ : 00231598 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/06/2020

คู่มือการแก้ปัญหา BRAVIA TV

  เพื่อเป็นการประหยัดเวลา แก้ไขทีวีของท่านทางออนไลน์:

  คำชี้แนะ: ต้องการทราบถึงวิธีเชื่อมต่อ อุปกรณ์ของท่านเข้ากับทีวีใช่หรือไม่? ให้อ้างอิงกับ คู่มือการเชื่อมต่อ BRAVIA TV

  ทีวีเปิดไม่ได้ ทีวีมีการปิดหรือรีสตาร์ทแบบไม่มีกฎเกณฑ์ ไฟ LED กะพริบตลอดเวลาในทีวี รีโมทไม่ตอบสนองหรือตอบสนองช้า
  ช่องสัญญาณหาย และคุณภาพสัญญาณ ภาพ/หน้าจอมีความผิดปกติ ไม่มีภาพ ทีวีหยุดทำงาน/ค้าง
  อินพุต และ อุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก (USB, HDMI, Screen Mirroring/Cast, Bluetooth) ไม่มีเสียง คุณภาพเสียงไม่ดี หรือมีเสียงกลไก เครือข่าย WiFi และ อินเทอร์เน็ต ฉันไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน Voice Search (สำหรับ Android TV เท่านั้น)
  ปัญหาการอัปเดตเฟิร์มแวร์ การแก้ปัญหาที่เกิดกับแอป ความเสียหายทางกายภาพ

  ถ้าหากปัญหาของท่านไม่ได้มีอยู่ในคู่มือนี้ กรุณาใส่คำถามของท่านเข้าไปในแถบสำหรับค้นหาใน เว็บไซต์สนับสนุนหลักของ Sony