หมายเลข ID หัวข้อ : 00199195 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/12/2018

มี Sound Bar อะไรบ้างที่การตั้งค่า A/V Sync ใน Android TV ของฉันรองรับได้?

รายการของระบบออดิโอเฉพาะที่รองรับได้โดยการตั้งค่าของ A/V sync

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้.

  ระบบออดิโอเฉพาะรุ่น เชื่อมต่อด้วยสาย HDMI อ้างอิงถึงรุ่นต่าง ๆ ที่รองรับได้เมื่อมีการตั้งค่า A/V Sync ไปที่ Auto.
  ในขณะนี้รุ่นที่รองรับได้มีดังต่อไปนี้.
  HT-Z9F
  HT-X9000F

  หมายเหตุ: ตั้งค่า A/V Sync ให้เป็น Auto ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Sound.
  4. เลือกที่ A/V sync.
  5. เลือกที่ Auto.