หมายเลข ID หัวข้อ : 00197973 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/06/2019

YouTube App ไม่เปิดขึ้นมา หยุดค้าง หรือมีข้อความแสดงความผิดพลาดแสดงขึ้นมา

ข้อผิดพลาด: YouTube หยุดแสดงบนหน้าจอทีวีในทันที/ เมื่อเปิด YouTube ไม่มีการเริ่มแสดงจากหน้าจอแรก/ ข้อผิดพลาด: Error 400 แสดงขึ้นมาเมื่อเปิดแอป YouTube จาก All Apps./ ไม่สามารถดู YouTube โดยใช้ Internet Browser ได้

  Sony TV ของท่านอาจจะแสดงข้อความแสดงความผิดพลาด (Error 400) บนหน้าจอเมื่อรับชม YouTube การถ่ายทอดสด (Live Broadcast) จากเสาอากาศ/เคเบิล/ดาวเทียม หรือผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทาง HDMI หรือ แอปพลิเคชัน YouTube ของท่านอาจจะไม่เปิดขึ้นมา หรือไม่สามารถทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เป็นข้อบกพร่องที่มาจากทีวี

  อย่างไรก็ตาม, ถ้าหากท่านยังพบกับปัญหาเหล่านั้น, เราขอแนะนำให้่ท่านทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร? 

  ฉันเป็นเจ้าของเครื่อง 

   

  Sony Android TV

  เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้, กรุณาเคลียร์ข้อมูลแอปจากแอปพลิเคชัน YouTube:

  1. เลือกที่ [HOME] > [Settings] > [Apps]

  2. เลือกที่ [YouTube]

  3. เลือกที่ [Clear data] > [OK]

   

  ถ้าหากท่านยังคงไม่สามารถเข้า YouTube ได้หลังทำตามขั้นตอนข้างต้น, ต้องมั่นใจว่าทีวีของท่านเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตที่มีการตั้งค่าของวันที่และเวลาที่ถูกต้อง โดยให้อ้างอิงกับลิงค์นี้ 

  Sony Smart TV

  เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้, ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  สำหรับ W9xxA, W8xxA, W7xxA, W6xxA, X90xxA, X85xxA, X95xxB, X90xxB, X85xxB, W9xxB, W8xxB, W7xxB, W7xxC และ W6xxB

  • ปรับค่าเริ่มต้นการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ และลบคุ็กกี้ทั้งหมดออกไป:
  1. เลือกที่ [Home]

  2. เลือกที่ [Application] / [Apps]

  3. เลือกที่ [Internet Browser]

  4. เลือกที่ [Options]

  5. เลือกที่ [Browser Settings]

  6. เลือกที่ [Delete all Cookies]

  7. เลือกที่ Yes.

   

  สำหรับ R3xxC, R4xxC, R5xxC, W7xxD, W6xxD, W7xxE, W6xxE, X70xxE, X67xxE, W6xxF, W7xxF, X70xxF ซีรีส์

  • การปรับค่าเริ่มต้นข้อมูลส่วนบุคคลของทีวี :
  1. เลือกที่ [HOME] > [Settings] > [Customer Support]

  2. เลือกที่ [Initialize Personal Information]

  3. เลือกที่ OK