หมายเลข ID หัวข้อ : 00169073 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/06/2020

Android TV™ ของฉันใช้งานร่วมกับ HDR ได้หรือไม่?

  สำหรับเครื่องรุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้กับ HDR และขั้วต่อ HDMI ให้ดูที่รายการด้านล่างนี้

  รุ่นปีซีรีส์ขั้วต่อ HDMI ที่รองรับ HDR
  2K: 24p/30p/60p
  4K: 24p/30P
  ขั้วต่อ HDMI ที่รองรับ HDR
  4K: 60p
  2019Z9G
  A9G
  X95G
  X85G (55/65/75/85)
  อินพุต HDMI ทั้งหมดอินพุต HDMI ทั้งหมด

  A8G
  X80G
  X90G
  X85G (KD-43/49)

  อินพุต HDMI ทั้งหมดอินพุต HDMI2/3
  W80Gอินพุต HDMI ทั้งหมด(เฉพาะ 2K เท่านั้น)ไม่รองรับ

  2018

  A9F
  Z9F
  อินพุต HDMI ทั้งหมดอินพุต HDMI ทั้งหมด
  A8F
  X75F
  X78F
  X83F
  X85F
  X90F
  อินพุต HDMI ทั้งหมดอินพุต HDMI2/3
  W80Fอินพุต HDMI ทั้งหมด(เฉพาะ 2K เท่านั้น)ไม่รองรับ
  2017A1
  X75E
  X82E
  X95E
  X80E
  X85E
  X90E
  X93E_X94E
  อินพุต HDMI ทั้งหมดอินพุต HDMI2/3
  2016S85D
  X9350D
  X85D
  X93D_X94D
  อินพุต HDMI ทั้งหมดอินพุต HDMI ทั้งหมด
  W8D
  W9D
  ไม่รองรับไม่รองรับ
  S80D
  X70D
  X75D
  X80D
  X83D
  Z9D
  อินพุต HDMI ทั้งหมดอินพุต HDMI2/3
  2015S85C
  X85C
  X90C_X91C
  X93C_X94C
  อินพุต HDMI ทั้งหมดอินพุต HDMI ทั้งหมด
  S80C
  W75C_W80C
  W85C
  W87C
  W95C
  X80C_X81C
  X83C
  ไม่รองรับไม่รองรับ

   

  คำตอบที่เกี่ยวข้อง:
  ฟอร์แมท HDR (High Dynamic Range) ใดบ้างใช้งานได้กับ Android TV™ ของฉัน?