หมายเลข ID หัวข้อ : 00194306 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2019

USB HDD หรือหน่วยความจำ USB ที่ใช้กับ Android TV ไม่สามารถได้รับการรองรับใน Windows PC หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ.

  เมื่อ อุปกรณ์จัดเก็บ USB /USB HDD มีการลงทะเบียนใน Android TV, อุปกรณ์ จัดเก็บ USB นั้นจะสามารถใช้ได้กับทีวีนี้เท่านั้น.
  ถ้าต้องการใช้อุปกรณ์จากเก็บ USB กับอุปกรณ์อื่น, ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการฟอร์แมทด้วยทีวี.

  อุปกรณ์จัดเก็บ USB /USB HDD ที่ได้รับการฟอร์แมทเป็น อุปกรณ์จัดเก็บสำหรับ Android TV:

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหาย. ต้องมั่นใจว่าได้ทำการแบ็คอัปไว้แล้วก่อนที่จะทำการฟอร์แมท.

  1. การแบ็คอัปแอปนี้

   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่ Settings.
   3. เลือกที่ Storage & reset ในหมวดของ TV.
   4. เลือกอุปกรณ์จัดเก็บ USB /USB HDD ที่เชื่อมต่ออยู่ จาก Device storage.
   5. เลือกที่ Erase & format.
   6. เลือกที่ Back up apps.
   7. เลือกที่ แอปเพื่อทำการแบ็คอัป.
   8. เลือกที่ Internal storageหรือ Internal shared storage.
  2. ลบข้อมูลในอุปกรณ์จัดเก็บ USB /USB HDD

   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ Storage & reset ในหมวดของ TV.
   4. เลือกอุปกรณ์จัดเก็บ USB /USB HDD ที่เชื่อมต่ออยู่ จาก Device storage.
   5. เลือกที่ Erase & format.
   6. เลือกที่ Format.

  หมายเหตุ:ในการดำเนินการนี้จะเป็นการฟอร์แมทอุปกรณ์จัดเก็บ USB /USB HDD ในระบบไฟล์ FAT32. เมื่อใช้กับวิดีโอที่มีขนาดใหญ่กว่า 4GB, กรุณาทำการฟอร์แมทอุปกรณ์จัดเก็บ USB /USB HDD ไปเป็นระบบไฟล์ NTFS หรือ exFAT ในเครื่อง Windows PC.

  USB HDD ที่ได้ลงทะเบียนไว้สำหรับการบันทึกวิดีโอ (สำหรับประเทศ นิวซีแลนด์และออสเตรเลียเท่านั้น) :

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหายเมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้. USB HDD ที่ยกเลิกการลงทะเบียนไป เมื่อลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง คอนเทนท์ที่บันทึกไว้ทั้งหมดจะหายไป. นอกจากนี้เมื่อทำการฟอร์แมท ข้อมูลที่เก็บไว้ทั้งหมดจะถูกลบออกไป.

  1. การยกเลิกการลงทะเบียน ตัว USB HDD ที่ใช้สำหรับการบันทึกวิดีโอ

   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ Recording device setup ในหมวดของ Network & Accessories .
   4. เลือกที่ HDD deregistration.
   5. เลือก USB HDD ที่เชื่อมต่ออยู่.
   6. เลือกที่ Yes.
   7. เลือกที่ Yes อีกครั้งเมื่อมีหน้าจอให้ยืนยันแสดงขึ้นมา.
  2. การลงทะเบียน USB HDD เป็นอุปกรณ์จัดเก็บของ Android TV

   คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหาย. ห้ามทำการเลือกที่ "Move now". ถ้าหากท่านเลือกที่ "Move now", คอนเทนท์ต่าง ๆ ที่เก็บไว้ในหน่วยจัดเก็บภายในของทีวี จะถูกเคลื่อนย้ายไปที่ USB HDD และตัว USB HDD จะถูกฟอร์แมท.

   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ Storage & reset ในหมวดของ TV
   4. เลือก USB HDD ที่เชื่อมต่ออยู่จาก Removable storage.
   5. เลือกที่ Format as device storage.
   6. เลือกที่ Format.
   7. เลือกที่ OK.
   8. เลือกที่ Move later.
  3. การลบข้อมูลใน USB HDD.

   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ Storage & reset ในหมวดของ TV. 
   4. เลือกที่ USB HDD ที่เชื่อมต่ออยู่ จากDevice storage.
   5. เลือกที่ Erase & format.
   6. เลือกที่ Format.

  หมายเหตุ:การดำเนินการนี้จะฟอร์แมท USB HDD ในระบบไฟล์ FAT32. เมื่อใช้กับวิดีโอที่มีขนาดใหญ่กว่า 4GB, กรุณาฟอร์แมท USB HDD ไปเป็นระบบไฟล์ NTFS หรือ exFAT ในเครื่อง Windows PC.