หมายเลข ID หัวข้อ : 00187441 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/11/2019

ไม่สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth ใด ๆกับ Android TV™ ได้.

  ถ้าหากท่านไม่สามารถจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ของท่านได้ ให้ลองทำดังต่อไปนี้.

  1. ตรวจเช็คดูดังต่อไปนี้ตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่.
  2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth นั้นมีแบตเตอรี่เหลืออยู่อย่างเพียงพอ.
  3. สำหรับเครื่องรุ่น xxC เท่านั้น: เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth สี่ตัวหรือมากกว่ากับทีวี , การเชื่อมต่อหรือการจับคู่อาจจะล้มเหลว
   ปิดอุปกรณ์ Bluetooth ใด ๆ ที่ท่านไม่ได้ใช้งานไปก่อน , หรือยกเลิกการจับคู่โดยวิธีการอื่น และทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่ต้องการใหม่อีกครั้ง.

  4. อุปกรณ์ Bluetooth นี้ใช้ความถี่ย่าน 2.4GHz , ดังนั้น ความเร็วในการติดต่อสื่อสารจึงอาจจะด้อยลงไปหรือมีการตัดขาดหายไปในบางครั้งเนื่องจากการรบกวนของ wireless LAN . ถ้าหากมีเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (เช่น เตาไมโครเวฟ หรือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน) วางอยู่ใกล้ ๆ อาจจะเกิดการรบกวนของคลื่นวิทยุได้ง่าย ๆ .

  5. ทีวี หรือ อุปกรณ์ อาจจะไม่ทำงานในชั้นวางที่เป็นโลหะ เนื่องจากการรบกวนของการติดต่อสื่อสารของคลื่นวิทยุ.

  6. รีเซ็ตทีวี และตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่. สำหรับวิธีการรีเซ็ต ให้อ้างอิงกับ: 
   วิธีการ รีเซ็ต Android TV

  7. ทำการตั้งค่า Bluetooth อีกครั้งและตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่.

   1. กดที่ ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่  การตั้งค่า.
   3. เลือกที่Bluetooth settings ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES .
   4. เลือกที่Bluetooth.
   5. เปลี่ยน Bluetooth จาก on ไปเป็น off
   6. ตั้งค่าBluetooth ไปเป็น on อีกครั้ง.
  8. ดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์ และตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่. สำหรับวิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้อ้างอิงกับ :
   วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.

   


  *Android และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.