หมายเลข ID หัวข้อ : 00114805 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2018

ฉันไม่สามารถหาแอพที่ฉันใช้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ตใน Google Play ได้ในทีวีนี้.

    Google Play ในทีวีจะแสดงแอพต่าง ๆ เฉพาะที่รองรับได้โดยทีวีนี้, ดังนั้น แอพต่าง ๆ ที่ไม่มีแสดงจะไม่ได้รับการรองรับในตอนนี้.